Четейки "След Европа"…

04-12-2017

 

Книгата на Иван Кръстев "След Европа" се нареди сред най-търсените заглавия на международния книжен пазар през тази година. През октомври Кръстев представи в София и българското издание на "След Европа". За мен e радостна възможността да напиша отзив за тази книга. Това ми дава благоприятна възможност да споделя и редица мои идеи и впечатления за кризисните процеси, които преживява Европа днес.

 

Защо бежанската криза промени Европа по драстичен начин? Защо гражданите на Европа изпитват силна неприязън и недоверие към меритократичните елити? И защо новата революция е революцията на бягащия - на мигриращия човек? Тези три въпроса си задава Иван Кръстев в предговора на своята книга "След Европа", която е първата по-цялостна интерпретация на европейската криза и на европейската перспектива (или липса на перспектива) от последното десетилетие, през което Европа се изправи пред границите на своята идентичност.

 

Тези граници, между впрочем, са друга възможна дефиниция на европейската криза. В продължение на десетилетия успехът на европейския проект се изразявяваше - не на последно място - в неговата безграничност. Европа бе притегателен център и модел на подражание за много страни - близки и далечни, които жадуваха да се откъснат от своето минало и настояще. Посткомунистическият Изток бе само най-близкият до "същинска Европа" регион, където хората искрено вярваха и жадуваха своето завръщане - по право? - в обединения европейски проект.

 

Когато в началото на новия век попитаха Тимоти Гартън Аш - либерален британски, но по-скоро европейски интелектуалец - къде свършва Европа на изток, той даде следния отговор: "To the east Europe does not end - it withers away..." ("На изток Европа не свършва, тя отшумява...")Това бе допускането, че в измерението на своето териториално разширяване Европа има потенциала да не се самоограничи до географските си граници, а да достигне до всяка общност - всяко общество - което приема идентичността й. А европейската идентичност бе почти скъсала връзката си с традицията и ограниченията на историята. Тя се основаваше на Просвещението - но не и на християнството. Тя прегръщаше мултикултурализма - и се възприемаше по-скоро като успешен модел за глобалния свят, отколкото като продължение на някаква особена европейска цивилизация.

 

Разпадна ли се необратимо този "пъзел" или пред Европа просто стои ултимативното предизвикателство да го пренареди в една малко или повече различна картина? Иван Кръстев сглобява кризисна Европа през завидната дълбочина на своята ерудиция и през логиката на своята поредица от интерпретации. Той умее това. Преди 20 години той бе един от малцината източноевропейци, които можаха да "преведат" посткомунистическата драма на езика на западния свят. По-късно той положи огромни усилия да разбере логиката на мислене и възприемане на света на руските постсъветски елити. И да се опита да я "преведе" на западните политици и администратори, които са известни с това, че всяко ново поколение сред тях настъпва поне веднъж "мотиката" на собственото си невежество по отношение на Русия. Сигурен съм, че е един от малцината, които са успявали и с обратния "превод" понякога да пробият "кремълската стена" в главите на някои нейни обитатели... Какво и на кого превежда Иван Кръстев в разказа си за съвременната европейска криза?

 

Подобно на всеки професионален херменевт той спазва правилото на външната безпристрастност, опитвайки се да сглоби парчетата от доскоро единния светоглед на обединена Европа. Мисля, че (западно)европейските елити са първият адресат на неговия анализ. Кръстев внимателно се старае да им обясни, че техният гняв, покруса и недоумение са тесногръди - породени от неразбиране на промяната, която всички преживяваме нелеко. Но за да бъде убедителен, той деликатно, но сякаш неизбежно застава от тяхната страна. Може би го прави по силата на собствените си убеждения. Може би преодолява собствената си тъга от неизбежната раздяла с тази Европа, към която той, заедно с всички нас на изток, се стремеше през вълнуващите години след падането на стената. Кръстев разбира променените източноевропейци, заставащи срещу бежанските квоти и срещу "лицемерния глобалистки заговор" на Брюксел срещу тяхната свобода и национална идентичност, но видимо не им съчувства. Способността на източните европейци да се оттласнат от жадуваната европейска принадлежност от вчера в ъгъла на един "национален популизъм" днес откровено го натъжава. Да разбираш не значи да оправдаваш...

 

... А да обясняваш не значи да препоръчваш. В книгата "След Европа" препоръки няма. Ако някой търси препоръки - ще трябва сам да стигне до тях. Колко лесно бе да се пише за просперираща и все по-интегрирана Европа! Колко трактата от типа "Защо Европа ще управлява 21 век" бяха написани с ученическо усърдие да се изброят старателно всички източници и поуки от европейския успех! Но кризата се припознава - и се преживява по-трудно от успеха. "След Европа" е либерален трактат за европейската криза. Няма да срещнете преки оценки, но ще откроите позицията на автора. Това е позиция на човек, за когото европейският космополитизъм, мултикултурализъм и наднационален интегритет на Европа са дълбоко осъзнати и приети ценности и идентичност.

 

Една от най-дълбоките и евристични интерпретации в текста е за ролята на меритократичните елити в настоящата криза. Изградил се върху собствените си усилия, меритократичният лидер е глобално конвертируем експерт, който не е необходимо обвързан с общността, която текущо представлява. Той споделя общностния успех, но е в състояние да избегне отговорността за общата криза. Той произлиза от определена общност, но може да мигрира свободно заедно с предпоставките на своя успех тогава, когато го застигне общностната криза или предизвикателство. Сама по себе си тази позиция е отчетливо потенцирана да се превърне в криза на представителството. Когато нашите лидери са отговорни не пред общността ни, а пред външни за нас сили и елити, способни да ги тласкат нагоре, ние се намираме в криза на нашата сигурност и в криза на нашата общностна перспектива. Как решаваме тази криза? Тръгваме след този, който ни казва - "Аз ще ви водя, но няма да ви предам. Тук, заедно с вас е семейството ми, децата ми и целият ми живот. Предателите - вън! Ние сме общност с дълбока и славна традиция. Ще оцелеем, ще вървим напред". Кризата на меритократичния елит е важен аспект от обяснението на рикошета, който произвежда популистката алтернатива на статуквото.

 

И все пак, възможно ли е кризата да бъде осъзната само или преди всичко на основата на интерпретации и рефлексии върху светогледа на главните актьори в настоящата европейска драма? И още нещо - възможно ли е кризата да бъде обяснена изцяло в рамките на либералната интерпретация? Не е ли либерализмът, в една своя конкретна историческа реализация на европейското обединение, който участва и е заложен като един от факторите на европейската криза?

 

Освен своите вътрешни трансформации, Европейският съюз преживява кризата на един много динамично променящ се международен контекст. През десетилетията на Студената война европейското обединение се реализира като проект в рамките на американския ядрен чадър, в почти лабораторни условия на обособеност от външната - международна среда, обусловена от изолацията на Изтока от Запада. Петролната криза от 1973 г. бе почти единственото голямо външно сътресение, обусловило политики, оставащи отпечатък върху процеса на европейското обединение.

 

Рухването на стената през 1989 г. създаде международна система на либерален консенсус, в която ценностите на либералната демокрация се превърнаха почти в императив. В тази система САЩ бяха еднополюсния властови хегемон, а ЕС - всепризнат модел на между национално и глобално сътрудничество и развитие, привличащ подкрепа и стремежи за участие на близки и далечни народи. "Меката власт" на европейския интеграционен проект произтичаше от неговия уникален успех да преодолее междунационалните конфликти и напрежения, да обедини европейските народи в система на взаимна зависимост както в стопанското и социално развитие, така и в сферата на вътрешната европейска сигурност. Отказът от ограничения на традицията - религиозни и етнически, утвърждаването на мултикултурния модел на съжителство както между страните, така и вътре във всяко едно европейско национално общество превърнаха ЕС в успешен пример за общностна, стопанска и ценностна глобализация на територията на Стария континент. Европа нямаше врагове. Във всяка европейска страна имаше малки общности и партии на евроскептици, които набъбваха до критични нива по конкретни поводи (референдумите във Франция и Холандия за Европейската конституция), но европейска десница - както обществена, така и политическа на практика не съществуваше. Най-дясното в европейския мейнстрийм бяха християндемократите и британските консерватори, споделящи либералната метаидеология на европейското строителство. Консерватизмът и национализмът не съществуваха в рамките на прогресисткия европейски проект - те бяха рудиментарно запазени на национално равнище без особено значение за европейския политически процес. В международно измерение европейският проект имаше още по-малко предизвикателства, отколкото на национално ниво в условията на международния либерален консенсус от 90-те години.

 

Поредица от международни събития (и по-дълбоки глобални тенденции) доведоха до пълна трансформация на системата на либералния консенсус в международна система на възродена геополитическа конкуренция, конфликт на ценности, традиции и интереси на възраждащи се "велики сили". На световната сцена се възроди международният тероризъм, основан на религиозна радикализация. Либералният консенсус по Фукуяма бе заменен от "сблъсъкът на цивилизациите" по Хънтингтън. В тази нова система всички основни ценностни и институционални предимства на европейското обединение като модел на подражание в системата на либералния консенсус се трансформираха в структурни слабости и предизвикателства пред сигурността на ЕС.

 

Обединена Европа притежава само "мека сила". Като мултикултурен проект тя няма инструменти за ограничаване на идентичност на своя територия. В епохата на ислямистка радикализация това изправи срещу европейските народи радикализираните вътрешни гета от млади мюсюлмани - второ и трето поколение след имиграция, ударни ядра от които започнаха да подражават на терористичните групи на радикалния ислям в Близкия изток. В своето външно обкръжение, Европа за първи път след Студената война се сблъска с наличието на свои мощни противници. Русия на Путин започна яростна хибридна война за дестабилизация на ЕС - както на източната периферия, така и на ключови страни от ядрото на ЕС. Ударът бе насочен преди всичко към либералната метаидеология на европейското обединение като система от ценности, "неспособна да защити своите граждани". Бежанската криза през Егейско море от 2015 г. демонстрира прикритата враждебност на могъщи международни престъпни картели, но също и на глобални корпоративни играчи, и на ... приятелска Турция - кандидат за членство, която спокойно пропусна около 1.5 млн. души да отплават от турския бряг към гръцките острови. Европа бе забравила да казва "не" на когото и да било. Европа бе свикнала "да отшумява" в приятелски жестове към своите съседи на юг и на изток. Новата международна среда болезнено напомни на Европа, че светът се връща към реалността на твърдите граници и категоричната защита на собствената сигурност.

 

Ударът на бежанската криза отекна болезнено и издълба неочаквани пропасти в Европа. Между впрочем, не само между Изтока и Запада на Европа. Брекзит стана факт на основата на антимиграционната вълна на британското обществено мнение. Ръстът на мадам льо Пен, на Хеерт Вилдерс и на Алтернатива за Германия показа лимитите на политиката "Добре дошли" в една Западна Европа, която от десетилетия провежда целенасочена стратегия за привличане на мигрантска работна сила от Близкия изток и целия Трети свят. Модернизацията бе господстваща стратегия на незападния свят след деколонизацията, а имигрантите в Европа и Америка бяха предните вълни на този процес на уподобяване и равняване на целия свят по успеха на модерния Запад.

 

След 60-те години Западът доброволно изостави своята позиция на образец за модерно социално и културно развитие. Постмодернизмът изравни по стойност културите, а елитите от Третия свят изтълкуваха промяната по своему: След като модерният Запад вече не е образец, време е да се обърнем към себе си. И понеже потъналите в бедност и конфликти народи на Третия свят трудно можеха да се обърнат към някакво свое особено бъдеще, те се обърнаха към ... своето минало. Възраждането на традиционната идентичност, включително на религиозните традиции трансформираха неузнаваемо идейнополитическия ландшафт на Третия свят. Това се случи в епохата на глобализация, в която лесният достъп до (електронна) информация събуди за активен обществен - политически живот огромни маси от хора. Те имат силно желание за промяна, но разполагат единствено с идейните и ценностни инструменти на ограниченото си религиозно самосъзнание. Което целенасочено се мобилизира от радикални религиозно-политически проекти. Добре дошли в "сблъсъка на цивилизациите" на епохата след либералния консенсус. Този сблъсък отеква както по външните граници на ЕС, така и в сърцето на големите европейски мегаполиси с техните етно гета...

 

Небосклонът на глобалния свят притъмня от тъмни оловни облаци. Но Европа остана в своята "лятна" - пост-либерална премяна, очаквайки слънцето да изгрее отново. Преди седмици бях гост на литературна среща с големия израелски писател Давид Гросман. С тихия си глас той напомни мисията на писателя в едно воюващо общество, каквото е Израел. "Когато се бориш със своя враг, ти неизбежно го дехуманизираш... Дехуманизираш го за да можеш да се биеш с него, а ако се наложи - да го убиеш... Мисията на писателя е да рехуманизира обществото, да напомни ценността и общността на всички хора, каквито и където и да са те." Европейският проект представлява мощна стратегия за хуманизиране на човека и обществото, за изграждане на безразделно отношение на хуманност и откритост към всеки човек. Западните европейци живеят вече четири поколения в условия на мир. ЕС е проект на заличаване на раните от конфликтите и катастрофите на Европа от първата половина на 20 век. Но ето, че се оказахме в свят, в който освен приятели и последователи, Европа има и врагове - мощни и безкомпромисни. Европа трудно осъзнава това. Европа болезнено ще се научи отново да прави разлика между враг и приятел. Но ще трябва да се научи. Ще трябва да съхрани своя хуманизъм и заедно с това да изгради своя система за защита от тези, които не се отнасят хуманно към нея.

 

Европа се нуждае от възникване и утвърждаване на едно паневропейско демократично – но консервативно движение, което да уравновеси ценностите и политиките на постмодерния либерализъм като хегемонен проект на обединена Европа от последните десетилетия. Европа трябва да съхрани своята демократична отвореност, но не и да постоянства в своята безграничност. Европа има нужда от ясни териториални граници за да се справи с "революцията на миграцията" (Иван Кръстев), защото революциите идват и си отиват, но някои оцеляват след тях, а други - не. Европа се нуждае от ясни граници на своята мултикултурна дефиниция, които изключват възможността да принадлежиш на Европа и да воюваш с нея - включително с оръжията на терора. Европа има потребност от това да се върне към своята традиция и да осъзнае публично факта, че нейните духовни корени в християнството са не бреме, а ползотворно наследство, вписано в историческата логика на Просвещението, класическия либерализъм и възможността Старият континент да бъде източник на свободата за модерния свят. Християнството е културната вълна, която скулптира съзнанието за лична отговорност, проправило пътя към Просвещението и модерния човек. Християнството не е само клерикализъм – то придава дълбочина на нашата цивилизация, основана върху човешката свобода. Това по никакъв начин не означава нито отказ от секуларизма на институциите и публичния живот, нито намаляване на изповедната свобода за представителите на всички останали религии. Европа трябва да се обърне към източниците на своя демографски упадък и да преоткрие ценностите на традиционното семейство, което създава, възпитава и инвестира в бъдещето на обществото. Новият европейски консервативен проект не може да бъде взаимоизключващ се с прогресисткия либерален проект на Европа. Той е необходимото допълнение и уравновесяване на европейския ценностен и политически дебат в условията на настоящата криза. Единствена алтернатива на този проект е не възродената хегемония на либерализма, а взаимоунищожителната му битка с "националния популизъм".

 

Европа трябваше да преодолее национализма от миналото, за да заличи раните на двете военни катастрофи от първата половина на 20 век. С течение на времето обаче заедно с мръсната вода бе изхвърлено и бебето. Либералната хегемония на паневропейския проект изпрати национализма и другите видове традиционализъм в ъглите на националния политически живот, където те преживяваха като антисистемни политически маргинали. Възродиха се във вакуума на европейската криза - която се реализира и като криза на либералната хегемония. "Националният популизъм" е рикошет, реакция на кризата, която не притежава собствен проект за бъдещето. Няма европейска нация, която би могла да просперира извън контекста на европейската интеграция - днес и в обозримо бъдеще. Брекзит всеки ден трупа нови доказателства за това. Възроденият дефанзивен национализъм е в състояние да провали Европа, но не и да я преизгради. Той обаче ще съхранява и нараства потенциала си дотогава, докато продължава вкопаването в статуквото и упоритостта да не се допусне промяна сред управляващите европейски пост-либерални елити.

 

Иван Кръстев формулира първия от трите парадокса, очертаващи кризата на европейския проект: "...Защо избирателите в Централна Европа, ...които ...са сред най-проевропейските електорати на континента, са готови да овластят партии, които открито презират независимите институции...?" Неговият анализ в отговор на този въпрос е адекватен и задълбочен, но към него могат да се добавят още няколко значими щрихи. За разлика от постнационалния европейски запад, централноевропейските народи живеят в период на своя национален възход след столетия чуждо владичество и потисничество. Масовото съзнание е структурирано около приоритетите на национално развитие, които през продължителен период от време се разглеждат като естествено вписани в общоевропейския процес на интеграция. Бежанската криза прекъсна това "естествено вписване".

 

Централноевропейските нации нямат постколониален комплекс - самите те са жертви на имперска колонизация в продължение на векове - и нямат съзнание за дълг към представители на други колонизирани в миналото народи. Това може би е израз и на определен провинциализъм - но разширяването на общностното съзнание към космополитизъм е исторически процес, който заема време. За разлика от западните европейци, гражданите на източна Европа са преживели втората половина на 20 век не в мир, а в брутално потисничество. За тях националното самоуправление не е израз на старомодност и ретроградност, а минимално необходимо условие за сигурност и достойно съществуване.

 

Източните европейци са преживели последния четвърт век не в относително благоденствие, а в процес на болезнена обществена трансформация, в която шепа хора на върха са се облагодетелствали по непочтен начин за сметка на превръщането на големи групи граждани в губещи от процеса на промяна. Корупцията на националните елити, легитимиращи своя контрол и чрез послушание спрямо Брюксел, създава първите кълнове на недоверие и безпокойство на Изток спрямо механизмите на елитарна солидарност в Европейския съюз. Оттук - и частичният отговор на въпроса защо проевропейските граждани на посткомунистическия изток избират партии - противници на независимите институции (съд, медии, централни банки). Защото припознават либералното статукво от типа на управлението на бившия унгарски премиер Дюрчани като обслужващо корупция и чужди интереси. Така ЕС, който дава структурни фондове за развитие е несправедливо припознаван като част от статукво, което отнема - международни корпорации, "алчни" банки и т.н. Обърнете внимание с какъв ентусиазъм мнозинството унгaрци посреща политиките на кабинета Орбан за контрол и по-високо данъчно облагане на чуждите банки. Всеки, който познава историята на международния капитализъм няма да се учуди особено на това.

 

Бежанската криза ескалира публичните прояви на гореописаните тенденции. Струва ми се, че не толкова непоносимостта към мигриращи големи групи мюсюлмани се оказа основен фактор в реакцията на централна Европа към кризата. Основн фактор бе осъзнатото подозрение, че някъде там, горе, в Берлин, в Брюксел и на други места, с нашия живот се разпореждат хора, върху които ние нямаме никакъв контрол. Нашите местни - либерални или не - елити се споразумяват с тях, обогатяват се корупционно и ни продават на хора, които желаят да ни заличат като нации. От Гърция към Германия вървят пеша милион и половина пришълци. В Италия ежедневно акостират стотици - хиляди африканци от лодките. Италианското правителство ги приема и регистрира - нищо повече. В Брюксел искат да въведат бежански квоти. Някой някъде там си прави перпетуум мобиле за заличаване на нашата идентичност. Сорос и Меркел планират да внасят в Европа по милион и половина мюсюлмани годишно. Брюксел смята да ги разпределя по квоти. Не, господа, не. Ще гласуваме за тези, които ни обещават да кажат НЕ...

 

В случая не е най-важно дали и в каква степен е вярна тази масова представа за поредна конспирация "отгоре" срещу живота на обикновените хора - на обикновените източни европейци, които още не са си поели дъх след края на предишния, комунистическия експеримент с тях. Важното е обоснованата, дори доказана представа за поведението на европейските елити като част от елитите на глобализацията, да преследват определени свои цели безотносително към отношението на обикновените хора към тях. Глобалните либерални елити (вкл. и европейските) набират своята легитимност изключително от факта, че са застъпници за голяма, решителна и непрекъснато динамизираща се промяна на света около нас - стопанска, политическа, културна... Тази промяна, наречена глобализация бързо обогатява осъществяващите я елити, поставя ги в ролята на демиурзи на един все по-обединен свят. Цената плащат тези, които трудно намират място в този процес, както и сили да се променят непрекъснато.

 

За Доналд Тръмп гласуваха щатите от "ръждивия пояс" ("rust belt"), които са избиратели на Демократическата партия, но които от десетилетия са без работа след изнасянето на тяхната индустрия в Третия свят. За Марин льо Пен и Хайнц-Кристиян Щрахе гласуваха тези, които не вярват, че елитите на статуквото ще поставят разумни ограничения пред външната миграция, защото обслужват стопански, идеологически и политически цели на глобален проект, а не интересите на своите избиратели. За Виктор Орбан и Качински гласуваха тези, които се страхуват, че могат да бъдат за пореден път предадени - и продадени на външни сили от собствените си елити на статуквото. Затова са готови да изгонят техните представители от институциите, дори и на цената на скоро придобитата си демокрация...

 

Европейските либерални елити имат нужда от строго, разтърсващо предупреждение: Вашата легитимност произтича от нашата воля, дори това да е волята на не достатъчно - по ваши мерки - интелигентни, либерални, милосърдни, готови за всякаква промяна по посока на "светлото бъдеще" граждани. Слезте на земята, за да не ви свалим ние от височините, на които сме ви издигнали. Независимо от вашето убеждение, че бидейки меритократи, вие не ни дължите нищо.

 

След Европа идва една променена Европа. На някои тя ще се харесва, а на други - не. За мен е важно тази променена Европа да бъде демократична. Има съществена разлика между понятието за либерализъм като текуща политическа идеология на европейския ляв прогресизъм от постмодерен тип и либерализма като класическа рамка на тази система на управление, която се нарича "либерална демокрация". Макар да се наричат "нелиберални демократи" националните популисти от изток и от запад възникнаха и се утвърдиха като алтернатива на либерализма в първия, тесния, а не във втория, широкия смисъл на думата. В широкия смисъл на думата либералната демокрация има много малко основни характеристики - гражданско представителство, власт на мнозинството, разделение на властите, човешки права и имунитети на малцинството... Най-важната характеристика на либералната демокрация е нейната инклузивност - способността й да превръща своите алтернативи в част от основния поток на демократичните политически движения. През 19 век либералната демокрация интегрира в себе си своята доскорошна алтернатива - консерватизма, възникнал като реакция на модерните времена. През 20 век либералната демокрация интегрира работническото движение и създаде възможността за всеобщо гражданско представителство. Днес либералната демокрация трябва да интегрира този тип непоносим за постмодерния либерализъм "национален популизъм" като го трансформира в консервативно паневропейско движение, пълноценно участващо в диалога на европейския демократичен мейнстрийм.Това ще доведе до преодоляване на политическата криза на Европа и ще отвори нови възможности за по-ефективен европейски диалог, европейска сигурност и просперитет. Отношението ще промени относимите. Ще смъкне грозните маски на популизма и ще помогне на забързания към бъдещето либерален проект да слезе на земята и да върви с поносимата скорост на хората, вървящи след него.

 

Книгата "След Европа" завършва с един разказ, който ми се вижда подходящ, за да сложа точка и на този мой проточил се в дължина отзив. Когато през 1981 г. в Испания тече опит за военен преврат, 200 офицери нахлуват в испанския парламент, заплашвайки да застрелят депутатите. Всички депутати се хвърлят под банките, с изключение на трима, които остават прави докато куршумите свистят. Тяхната смелост обрича преврата на провал. "Тези трима герои на демокрацията са възможно най-невероятните съратници: министър председателят Адолфо Суарес, политик, изградил кариерата си по времето на диктатурата на Франко; Сантяго Карильо, лидер на Испанската комунистическа партия, който от години води битка с несправедливостта на капиталистическата демокрация; и генерал Гутиерес Меладо, офицер, рискувал живота си в Гражданската война, борейки се срещу демокрацията. Преди този съдбоносен ден никой не би могъл да предположи, че точно тези трима ще се изправят лице в лице с пучистите и така ще спасят демокрацията в Испания. Но точно това се случва."

 

Огнян МинчевИНСТИТУТЪТ ЗА РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ „МАКЕДОНСКИЯТ ВЪЗЕЛ СЛЕД 2019 г.“

 

 

 

 

Дискусията ще се проведе от 13.00 до 17.15 часа в сряда, 15 декември 2021 г., в Zoom.

 

Участниците са изявени политически анализатори от България и Северна Македония: Огнян Минчев, Денко Малески, Катерина Колозова, Бойко Василев, Николай Василев, Алберт Муслиу, Сашо Ордановски и Горан Стойковски.

Read more... 13-12-2021
ИРМИ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания проведе заключителната конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“, на 24 септември 2021 г. Тя беше посветена на устойчивото развитие на местните общности  чрез пенсионерски труд и трудова миграция. Поради ограниченията, свързани с епидемичната обстановка в страната и изискванията на здравните власти, форумът се проведе онлайн.

Read more... 27-09-2021
ИРМИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания ще проведе заключителната конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“, в петък, 24 септември 2021 г. Поради ограниченията, свързани с епидемичната обстановка в страната и изискванията на здравните власти, форумът ще се проведе онлайн от 09.00 до 17.00 часа.

Read more... 23-09-2021
ИРМИ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“

 

 

На 25 и 26 юни 2021 г. в Арбанаси се проведе Втората междуобластна конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, изпълняван от Института за регионални и международни изследвания и подкрепен от  Фондация „Америка за България“.

Read more... 06-07-2021
ИРМИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ В АРБАНАСИ

 

 

 

На 25 и 26 юни 2021 г. Институтът за регионални и международни изследвания организира Втората междуобластна конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“. Форумът ще се проведе в Парк хотел „Арбанаси“, с. Арбанаси, до Велико Търново , с начало 13.00 часа.

Read more... 24-06-2021
ПЪРВИЯТ МЕЖДУОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ СЕ ПРОВЕДЕ В АРБАНАСИ

jpg

 

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания проведе на 21 и 22 май 2021 г.  в Арбанаси Първия междуобластен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“.

Read more... 26-05-2021
ИРМИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА МЕЖДУОБЛАСТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ В АРБАНАСИ

 

jpg

 

 

На 21 и 22 май 2021 г. Институтът за регионални и международни изследвания организира Първата междуобластна конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“. Форумът ще се проведе в Парк хотел „Арбанаси, с. Арбанаси, до Велико Търново (https://pha.bg/), с начало 13.00 часа.

Read more... 13-05-2021
ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ „БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ (2020 – 2021)“ – 16.02.2021 г.

 

На 16 февруари 2021 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе онлайн дискусия, в която изявени експерти и практици от сферата на политическите науки, международните отношения и сигурността представиха своите гледни точки по темата „България в променящия се международен контекст (2020 – 2021)“. Цялата дискусия можете да видите на приложените видеозаписи! Подробности за разискваните теми и основните говорители ще намерите в приложената програмата!

 

Видеозаписи дискусия:

 

Панел 1

 

Панел 2

 

Въпроси и отговори


 

 


Read more... 18-02-2021
ИНСТИТУТЪТ ЗА РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОНЛАЙН ДИСКУСИЯ „БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩИЯ СЕ МЕЖДУНАРОДЕН КОНТЕКСТ (2020 – 2021)“

 

Дискусията ще се проведе от 13.00 до 16.00 часа във вторник, 16 февруари 2021 г.,

в Zoom. Zа да се включите, моля последвайте този линк: https://zoom.us/j/98758419510?pwd=SHpyUkNCRTI5VVU5SVNjMWE1RE50QT09 (Meeting ID: 987 5841 9510; Passcode: 166411).

 

Запис на дискусията ще бъде качен на интернет (http://iris-bg.org/) и фейсбук (https://www.facebook.com/InstituteforRegionalandInternationalStudiesIRIS) страниците на ИРМИ!

 

За повече информация относно темите и говорителите вижте програмата на събитието!

Read more... 11-02-2021
ИРМИ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЯ В ТРИТЕ ЦЕЛЕВИ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“


jpgВ рамките на месец юли Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе поредица от обучения в трите целеви области по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“: във Враца на 4 юли, в Плевен на 17 юли и във Велико Търново на 18 юли 2020 г.

Read more... 21-07-2020
ИРМИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ДВЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ В ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ)  ще проведе второто и третото обучение от поредицата от три обучения по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Обученията ще се проведат в Плевен и Велико Търново, съответно на 17 и 18 юли 2020 г., и ще включват стратегическо планиране, застъпничество, изграждане на мрежи и организация на пилотни застъпнически кампании, като ще има теоретична и практическа част.

Read more... 15-07-2020
ИРМИ ПРОВЕДЕ ТРЕТИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ ВЪВ ВРАЦА

 

 

jpg

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе във Враца третия областен форум „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Враца“ по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“.

 

Форумът се проведе на 3 и 4 юли 2020 г. Участниците бяха представители на бизнеса, НПО, синдикатите, търговско-промишлената палата, стопанската камара, пенсионерски организации, местни сдружения и съюзи, местни администрации и др. от Област Враца.

Read more... 08-07-2020
ИРМИ ОРГАНИЗИРА ТРЕТИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ ВЪВ ВРАЦА

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира третия областен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Форумът „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Враца“ ще се проведе на 3 - 4 юли 2020 г.  в комплекс „Чайка“, гр. Враца. Той ще разгледа възможностите за мобилизиране на човешкия потенциал в три направления: използване на вътрешни ресурси, вътрешна миграция - регионална и национална и външна миграция – вносна работна ръка, обществените нагласи към възрастта, перспективите пред пенсионерския труд, готовността на бизнеса да използва труда на пенсионерите, насърчаването на икономическия принос на пенсионерите, както и основните предпоставки за развитието на пазара на труда през 2020 г. и следващите няколко години в страната и в Област Враца.

Read more... 01-07-2020
ИРМИ СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ ВЪВ ВРАЦА

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) стартира първото от поредицата от три обучения по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Обучението ще се проведе на 4 юли 2020 г.  в гр. Враца и ще включва стратегическо планиране, застъпничество, изграждане на мрежи и организация на пилотни застъпнически кампании, като ще има теоретична и практическа част. То ще се проведе през призмата на пенсионерската заетост, пенсионерското доброволчество и трудовата миграция, което е основният фокус на проекта.

Read more... 01-07-2020
IRIS CONCLUDED RESEARCH ON THE LINK BETWEEN POPULIST ACTORS IN BULGARIA AND RUSSIAN PROPAGANDA

 

In the period November 2019 – April 2020, the Institute for Regional and International Studies (IRIS) conducted and finalized research on the link between populist actors in Bulgaria – political parties and leaders, conveyed through lexical content which distinguishes them as vehicles of Russian influence and propaganda in Bulgaria. The task was implemented as subcontracted activity under WP 8 of the DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) research project supported by the EU′s Horizon 2020 programme.

Read more... 25-05-2020
ИРМИ ЗАВЪРШИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОПУЛИСТКИТЕ АКТЬОРИ В БЪЛГАРИЯ И РУСКАТА ПРОПАГАНДА

 

В периода ноември 2019 - април 2020 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе и финализира изследване на връзката между популистките актьори в България - политически партии и лидери, изразена чрез речниково съдържание, което ги отличава като проводници на руско влияние и пропаганда в България. Възложената работа беше извършена като подизпълнителска дейност по Работен пакет 8 на изследователския проект ДЕМОС (Демократична ефикасност и разновидности на популизма в Европа), подкрепен от програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Read more... 25-05-2020
ИРМИ ПРОВЕДЕ ВТОРИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ В ПЛЕВЕН

На 7 и 8 февруари 2020 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе в Плевен втория областен форум „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Плевен“ по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“.

 

Участниците във форума бяха представители на бизнеса, НПО, синдикатите, търговско-промишлената палата, стопанската камара, пенсионерски организации, местни сдружения и съюзи, местни администрации, академични среди и др. от Област Плевен. Лекторите бяха изявени експерти и академици в областта на трудовите политики. 

 

Форумът беше открит от кмета на Плевен Георг Спартански и от председателя на УС на ИРМИ доц. Огнян Минчев.

Read more... 10-02-2020
ИРМИ ОРГАНИЗИРА ВТОРИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ В ПЛЕВЕН

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира втория областен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Форумът „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Плевен“ ще се проведе на 7 и 8 февруари 2020 г. в гр. Плевен. Той ще разгледа учението и работата през целия живот, обществените нагласи към възрастта, перспективите пред пенсионерския труд, готовността на бизнеса да използва труда на пенсионерите, насърчаването на икономическия принос на пенсионерите, както и факторите, възможностите, икономическите и социалните последици за областта от трудовата миграция.

Read more... 04-02-2020
ИРМИ ПРОВЕДЕ ПЪРВИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Институтът за регионални и международни изследвания  (ИРМИ) проведе първия областен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Форумът под наслов „Перспективи пред пенсионерския труд и трудова миграция в Област Велико Търново“ се проведе на 8 и 9 ноември 2019 г. в гр. Велико Търново.

 

Участниците във форума бяха представители на бизнеса, НПО, синдикатите, стопанската камара, търговско-промишлена палата, пенсионерски организации, агенции за подбор на персонала, местни сдружения и съюзи, местни администрации, академични среди от Област Велико Търново. Лекторите бяха изявени експерти и академици в областта на трудовите политики.

Read more... 11-11-2019
ИРМИ ОРГАНИЗИРА ПЪРВИЯ ОБЛАСТЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира първия областен форум по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Форумът ще се проведе на 8 и 9 ноември 2019 г. във Велико Търново и ще разгледа перспективите пред пенсионерския труд в областта, готовността на бизнеса да използва труда на пенсионерите, старши предприемачеството, както и факторите, възможностите, икономическите и социалните последици от трудовата миграция. 

Read more... 04-11-2019
ИРМИ ПРОВЕДЕ ТРИ МОЗЪЧНИ АТАКИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН И ВРАЦА

В периода 26 – 28 юни 2019 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира и проведе последователно три мозъчни атаки във Велико Търново, Плевен и Враца по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешкия потенциал“, за да определи основните акценти за бъдещото развитие на проекта.

 

Read more... 01-07-2019
ЕКИПЪТ НА ИРМИ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАТЕЛНА СРЕЩА ВЪВ ВРАЦА ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“

На 13 май 2019 г., представители на Института за регионални и международни изследвания проведоха във Враца първоначална среща със заинтересовани страни по проект „Овластяване на местните бизнес общност за мобилизиране на човешки потенциал“.

 

Участници в срещата бяха представители на Търговско-промишлената палата, КТ Подкрепа, Бюрото по труда, НПО, пенсионерски организации и бизнеса от града.

Read more... 13-05-2019
ЕКИПЪТ НА ИРМИ ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАТЕЛНИ СРЕЩИ В ПЛЕВЕН И ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПРОЕКТ „ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЕСТНИТЕ БИЗНЕС ОБЩНОСТИ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ“

На 14 и 15 март 2019 г. представители на екипа на ИРМИ посетиха Плевен и Велико Търново, където проведоха срещи по проект „Овластяване на местните общности за мобилизиране на човешки потенциал“. Целите на тези посещения бяха да се проучи ситуацията в двата целеви региона, да се установи готовността за партньорство с представители на заинтересованите страни по отношение работната заетост на пенсионерите и трудовата мобилност и да се съгласува и установи първоначален режим за работа в мрежа с местни партньори.

 

Участниците в срещите бяха представители на бизнеса, НПО, синдикатите, търговско-промишлена палата, стопанска камара, пенсионерски организации, агенции за подбор на персонала, местни сдружения и съюзи.

Read more... 18-03-2019
Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал

 

jpg.

 

От ноември 2018 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) стартира нов 34-месечен проект, насочен към мобилизиране и подкрепа на местните бизнес общности да използват наличния човешки потенциал на пенсионерите и да търсят нови модели за трудова мобилност.

 

Основната цел на проекта на ИРМИ е да овласти бизнес общностите с умения по застъпничество, работа в мрежи и стратегическо планиране, за да се справят с предизвикателството на намаляващия потенциал на човешки ресурси чрез изработване на жизнеспособни алтернативи за наемане на работа. 

 

 

 

 

 

 

Read more... 03-12-2018
Empowering Local Business Communities for Human Potential Mobilization

jpg.

 

As of November 2018, the Institute for Regional and International Studies (IRIS) starts a new 34-month project that aims at mobilizing and advocating for local business communities to utilize the available human potential of retired people and to look for new models of labor mobility.


Read more... 03-12-2018
Great Power Europe

 

Alexander Politov

 

The expectation of a triumph of liberal democracy around the world and Kantian perpetual peace after the end of the Cold War turned out to be illusory. Instead of the end of history, we are witnessing the return of history - a world in which rivalry, threats and power politics are once again on the agenda in the changing configuration of the international system. The structural changes in the balance of power on the European continent and in the world call for redefinition of the international political identity and security system of the European Union, as well as of the way in which it conducts its foreign and security policy. In today′s world, neorealism, viewed as an “outmoded” theory, acquires again explanatory power about international politics.

 

The European Union is undoubtedly an important actor and norm-setter in international politics. It is a champion of multilateralism, liberal institutionalism and interdependence as a basis of international relations. However, its strategy lacks a realist component and understanding of the structural realist paradigm - a consequence of the predominantly liberal and constructivist foundations on which it is built. The unity of the European Union in the field of foreign policy is deeply undermined by the absence of common identity and common understanding of security, which makes it vulnerable to the structural pressures of the international system. The inability to assess objectively the structural factors that determine the policies of the major powers, and the inability to respond effectively to the structural imperatives of the changing distribution of power, poses security problems to the EU.

Read more... 17-10-2018
Обратима ли е кризата на доверие във властта

 

Огнян Минчев

 

Общественото мнение има право на строг контрол върху действията и бездействията на управляващите - независимо дали става дума за садистично убийство, претупан ремонт на централна градска част или продажба на огромен ТЕЦ за 3500 лева плюс бонус 30 милиона "студен резерв". Отблъскващи са истеричните реакции - от всички страни - по повод бруталното убийство на Виктория Маринова в Русе. Но тези реакции са израз не само на дегенерирали политически нрави и на хора, преследващи целите си без скрупули. На мястото на Бойко Борисов не бих бил толкова назидателен - въпреки нанесените му обиди. Защото най-важния извод от истеричната обществена среда по повод на жестокото убийство е дълбоката криза на доверие в институциите на държавата. Управляващите трябва да си дадат сметка за спиралата на разрастване на това обществено недоверие.

Read more... 11-10-2018
Либерали срещу консерватори или гражданинът срещу „народа“

 

Огнян Минчев

 

За Орбан ли си, сине майчин, или против него? А-а, значи си либерал – или не, значи си „консерва“. Ей такива ми ти повторения на „Бай Ганьо у Иречека“ се случиха по нашенско след като ЕП гласува резолюция срещу унгарския премиер и управлението на неговия кабинет. Впрочем, най-голям бой отнасят тези, които се опитват да заемат позиция „ем тъй – ем тъй“… Не желаят да подкрепят нито европейските левичари, нито десните популисти, Орбан включително. Тъй като се наместих от самото начало в тази съмнителна група по средата, ще рискувам да си изям докрай кьотека и от ляво, и от дясно. За мен има две по-важни разлики от това либерал ли си или „консерва“. Първо, демократ ли си или авторитарист? И второ, подкрепяш ли интегрирана Европа, или смяташ, че тя е само украшение на многообразните национализми, избуяващи наново навсякъде по Стария континент?

Read more... 08-10-2018
Европа като велика сила

 

Александър Политов


Очакването за триумф на либералната демокрация в света и кантиански вечен мир след края на Студената война се оказа илюзорно. Вместо край на историята виждаме едно завръщане на историята – свят, в който съперничеството, заплахите и политиката на силата са отново на дневен ред в променящата се конфигурация на международната система. Структурните промени в баланса на силите на европейския континент и в света изискват предефиниране на международната политическа идентичност и системата за сигурност на Европейския съюз, както и на начина, по който той провежда своята външна политика и политика за сигурност. В днешния свят, считаният за „старомодна“ теория неореализъм отново придобива обяснителна сила за международната политика.

 


Read more... 05-10-2018
„Политиката на идентичността“ и нарастващото глобално неравенство

 

Огнян Минчев

 

„Политиката на идентичността“ – както отляво, така и отдясно – произвежда мощен ефект за прикриване на динамично нарастващите неравенства между хората в повечето общества на съвременния свят. През 70-те – 80-те години на 20 век на Запад се осъществи неоконсервативната революция срещу социалната държава и нейната преразпределителна функция в националните общества. Динамиката на неоконсервативната революция се осигуряваше не толкова от ситуационната криза на „държавата на благоденствието“, колкото от набралия сила процес на глобализация, чиито актьори имаха потребност да се разправят с ограниченията на националната макроикономическа регулация. Краят на кейнсианската регулативна система на национално ниво сложи началото на неограничения от каквито и да е отговорности глобален „свободен пазар“.

Read more... 04-10-2018
Българското правителство и казусът „Орбан“: дали е толкова просто да вземем страна?

 

Огнян Минчев

 

С какви аргументи българското правителство ще подкрепи Орбан срещу процедурата по чл. 7? Общите съображения, свързани със „суверенитета на Унгария“, които сподели вицепремиерът Каракачанов няма да свършат работа. При влизането в ЕС всяка държава доброволно се разделя с точно определени части и аспекти на своя суверенитет. ЕС – за разлика от НАТО, ООН и повечето други международни организации – предполага и изисква този отказ от суверенитет. За да подкрепи еднозначно Орбан, българското правителство следва да уточни кои аспекти от доклада за активиране на чл. 7 срещу Унгария не съответстват на поетите ангажименти от Будапеща за предоставяне на съюза на част от своя суверенитет. Възможно е част от обвиненията срещу Будапеща в доклада да подлежат на оспорване, доколкото политическите критерии за членство в ЕС могат да бъдат обект и на определена интерпретация. Трябва да се конкретизира за кои елементи на доклада става дума и каква е интерпретацията на българското правителство по тях.

Read more... 03-10-2018
България – на страната на Орбан или на страната на Брюксел?

 

Огнян Минчев

 

Независимо от това дали начело на българското правителство е Бойко Борисов или някой друг, българският национален интерес не предполага да заемем позиция категорично в полза на Орбан и новите консерватори на Европа, или в подкрепа на Макрон, Меркел и силите на либералното статукво в Европа. Българската позиция трябва да бъде балансирана и да обръща внимание на нюансите в развитието на този, все по-очевидно дългосрочен конфликт. България има общ интерес не само с Унгария, но и с другите централно и източноевропейски страни в нежеланието си да приеме големи групи от мигранти, третирани от големите европейски страни като бежанци. Преразпределението на мигрантите по квоти – каквото изискване имат лидерите на Германия, Франция и на ЕК – означава задължение за България да приеме на първо време 60 000 души, а след това да поема квота от новите мигрантски потоци, добрали се до европейска територия.

Read more... 02-10-2018
Ерозия на статуквото?

Огнян Минчев

 

Едно статукво има хегемония тогава, когато основните му постулати се подразбират – стават труизми и не подлежат на проблематизиране. Обратно, статуквото се разклаща тогава, когато все по-успешно се оспорва неговата разумност и неговата целесъобразност с оглед интересите на обществото, което то владее. В моя живот съм бил два пъти свидетел на ерозията на статуквото. Тази ерозия е състояние, в което статуквото все още разполага със социалната и политическата власт, но вече не разполага с идейната хегемония и контрол върху обществото. Първият път когато преживях това бе през 70-те и 80-те години, когато комунизмът бе все още страшен с репресивността си режим, но вече унизително безпомощен да убеди когото и да било, че неговите постулати създават – дори и в перспектива – един по-добър свят.

Read more... 01-10-2018
Стартира онлайн платформата за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие”

jpg.

 

 

Платформата CityLead.EU е електронен регистър на лидерската мрежа от участници, създадена по проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълнен от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Електронният регистър съдържа кратка информация за участниците в мрежата - контакти, организационна информация, сфери на дейност, компетенции и интереси. Платформата също служи като регистър и място за обмен на добри практики, каталог на теми и възможности за търсене на партньори.

Read more... 17-01-2018
The Online Platform for Regional Development and Interregional Cooperation “Leadership for Regional Development” was launched

 

 

The CityLead.EU platform is an electronic register of the leadership network of participants, set up under the “Leaders’ Platforms for Regional Development” project, implemented by the Institute for Regional and International Studies (IRIS) with the financial support of America for Bulgaria Foundation. The e-register contains brief information about the network participants - contacts, organizational information, areas of activity, competences and interests. The platform also serves as a register and space for exchange of good practices, a catalogue of topics, and opportunities for partner search.

Read more... 17-01-2018
Reading After Europe …

 

Ivan Krastev′s book "After Europe" is among the top international best sellers of 2017. In October 2017 Ivan Krastev presented his book also in Bulgarian in Sofia. For me the opportunity to write a review of this book is a real pleasure. It gives me also the opportunity to share certain ideas and impressions of mine on the crises that Europe faces today.

 

Why did the refugee crisis change Europe in a drastic way? Why do European citizens experience strong dislike and distrust of meritocratic elites? And why is the new revolution the revolution of the fleeing, of the migrating man? These three questions are asked by Ivan Krastev in the preface to his book After Europe, which is the first complete interpretation of the European crisis and the European perspective (or lack of perspective) in the last decade during which Europe faced the limits of its identity.

Read more... 04-12-2017
ИРМИ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА МРЕЖА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

jpg.

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) постави началото на мрежа за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие“ по време на заключителна конференция, проведена в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г., с което завърши поредицата от регионални и междурегионални срещи по едноименния проект.

Read more... 07-11-2017
ИРМИ ЗАВЪРШВА ПОРЕДИЦАТА ОТ РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУРЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВ НА 3 - 4 НОЕМВРИ 2017 г.

jpg.

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) завършва поредицата от регионални и междурегионални срещи по проект „Лидерство за регионално развитие“ със заключителна конференция в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г.

 

Конференцията на тема „Лидерство за регионално развитие: изграждане и управление на мрежа за междурегионално сътрудничество“ си поставя две свързани помежду си задачи. Първо, да чуем мненията на участниците и да обобщим резултатите от трите години работа по този проект. 

Read more... 26-10-2017
ИРМИ ПРОВЕДЕ ТРЕТАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ В АРБАНАСИ НА 2 – 3 ЮНИ 2017

jpg.

 

Културата и общността: регионално развитие и междурегионално сътрудничество“ беше темата на Трета междурегионална стратегическа среща дискусия“ по проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълняван от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ). Срещата се проведе в Арбанаси на 2 – 3 юни 2017 г.

Read more... 06-06-2017
ТРЕТАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ НА ИРМИ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В АРБАНАСИ НА 2 – 3 ЮНИ 2017

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира Третата междурегионална стратегическа среща по проект „Лидерство за регионално развитие“ на тема „Културата и общността: регионално развитие и междурегионално сътрудничество“. 

Read more... 30-05-2017
ИРМИ ПРOВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе втората от трите Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието се състоя на 31 март и 1 април 2017 г. в Стара Загора. Темата на срещата беше "Моята България на утрешния ден: споделената визия на младите хора за междурегионално сътрудничество ".

Read more... 04-04-2017
ИРМИ ЩЕ ПРOВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) ще проведе втората от трите Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието ще се състои на 31 март и 1 април 2017 г. в Стара Загора под надслов "Моята България на утрешния ден: споделената визия на младите хора за междурегионално сътрудничество ".

Read more... 29-03-2017
ИНСТИТУТЪТ ЗА РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ „БЪЛГАРИЯ ОТВЪД ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ“

 

В навечерието на извънредните парламентарни избори от 26 март 2017 г., Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира среща-дискусия „България отвъд парламентарните избори“.

 

Дискусията ще се проведе в сряда, 15 март 2017 г., от 15.00 – 18.30 ч., в Зала 300 на Философския факултет на СУ „Климент Охридски“, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 4, ет. 3.

Read more... 08-03-2017
Проект „Лидерство за регионално развитие“ навлезе в заключителната си фаза

jpg

 

 

 

През 2017 г. проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълняван от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, навлезе в своя заключителен етап.

 

Досега по проекта бяха проведени шест лидерски форума в Трявна, Вършец, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. На тези срещи предприемачи и активисти от гражданския сектор участваха в дискусии и обучения по теми, свързани с хоризонтално регионално развитие, стратегическо планиране, фондонабиране, застъпничество и стартиране на собствен бизнес.

Read more... 23-02-2017
The cn4hs network invites online learners to take its Human Security E-learning Course

jpg

 

 

The Citizen′s Network for Human Security (cn4hs) is happy to invite all interested to take its newly completed online Human Security e-Learning Course. The course is available at http://humansecuritycourse.info and was developed by SeConS, the Serbian partner in the network, and individual associated experts.

Read more... 18-01-2017
Двама от участниците в проекта за регионално лидерство на ИРМИ попадат в престижна класация на Forbes

jpg

 

 

Емилиян Кадийски и Теодор Костадинов, участници в Лидерския форум за Северозападна България, организиран от Института за регионални и международни изследвания през март 2016 г., попаднаха в престижната класация на списание Forbes "30 под 30" за цяла Европа. Селекцията представя 300 от най-ярките млади предприемачи, новатори и носители на промяната на световно ниво. Седем от трийсетте, селектирани за Европа, са българи.

Read more... 17-01-2017
ИРМИ прoведе първата междурегионална стратегическа среща-дискусия в рамките на проект

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе първата от три Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието се състоя на 13 и 14 януари в Арбанаси под надслов "Перспективи за развитие на човешкия потенциал: междурегионално сътрудничество, миграции, образование, общности".

Read more... 16-01-2017
ИРМИ представи изследването си за проституцията в България в контекста на човешката сигурност на събитие на БАСП

jpg

 

На 13 декември 2016 г. Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) представи на второ публично събитие в София резултатите от изследването си на тема "Проституцията в България: Заплахи за човешката сигурност", което се проведе в рамките на проект "Гражданска мрежа за мир, разбирателство и човешка сигурност" (cn4hs), подкрепен от Европейския съюз.

Read more... 14-12-2016
ИРМИ разпространява новия сборник на Огнян Минчев

 

jpg

 

Сдружение ИРМИ вече разпространява сборника "Отломки от огледало – Преходът като текст", автор Огнян Минчев, посредством търговската мрежа на "Хеликон" , "Сиела" и "Български книжици“. Също така може да се поръча на имейл: mail@iris-bg.org или на тел. 02/9630046.

Read more... 06-12-2016
ИРМИ официално представи резултатите от изследване върху заплахите за човешката сигурност в България

jpg

 

На 21 ноември, понеделник, от 11.00 ч. в Зала 2 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) съвместно с Катедра Политология на СУ представи резултатите от последното си изследване на тема човешка сигурност в България с автор Стойчо П. Стойчев, преподавател в СУ и експерт на ИРМИ. Студията се състои от две части, посветени съответно на две сфери от живота в България, където екипът на ИРМИ е установил осезаеми заплахи за сигурността на отделния човек: пазарът на секс услуги и явлението контролирано гласуване.

Read more... 21-11-2016
Покана: ИРМИ представя официално резултатите от поредна студия за човешката сигурност в България

jpg

 

На 21 ноември, понеделник, от 11.00 ч. в зала 2 на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) съвместно с Катедра Политология на СУ ще представи резултатите от последното си изследване на тема човешка сигурност в България с автор Стойчо П. Стойчев, преподавател в СУ и експерт на ИРМИ. Студията се състои от две части, посветени сътветно на две сфери от живота в България, където екипът на ИРМИ е установил осезаеми заплахи за сигурността на отделния човек: пазарът на секс услуги и явлението контролирано гласуване. 

Read more... 16-11-2016
ИРМИ проведе две кръгли маси-дискусии със заинтересованите страни на тема заплахи за човешката сигурност в България

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе серия от две кръгли маси-дискусии със заинтересованите страни с цел да идентифицира възможни мерки за справяне с рисковете за човешката сигурност в България в две конкретни сфери: пазарът на секс услуги и контролираното гласуване. Представени бяха студии по темите, подготвени от гл. ас. д-р Стойчо П. Стойчев , преподавател в СУ "Климент Охридски" и експерт на ИРМИ, след което представители на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция "Национална полиция", прокуратурата, Главна инспекция по труда, Националната комисия за борба с трафика на хора, Центърa за превенция и противодействие

Read more... 15-11-2016
ИРМИ съорганизира лекция на тема „Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация“

 

Д-р Павел Ковал – политолог, историк, публицист, експерт по въпросите на източната политика и един от основателите на Музея на Варшавското въстание, ще проведе лекция на тема „Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация”, на 14 ноември 2016 г. (понеделник), от  18:30 ч.

Read more... 08-11-2016
ИРМИ разпространява новия сборник на Огнян Минчев


jpg

 

Разпространението на сборника "Отломки от огледало" ще се осъществява с куриерска фирма ("Спийди", "Еконт") - доставка с наложен платеж. Моля, изпратете имейл със заявка за брой копия от книгата, като посочите точен адрес, телефон и трите имена на получателя на електронен адрес: mail@iris-bg.org , или позвънете на тел. 02/ 963 00 46 - в делнични дни между 9:00-17:00 часа.

Read more... 02-11-2016
ИРМИ приключи поредица от лидерски форуми за регионално развитие със събитие във Варна

jpg

 

На 27 и 28 октомври 2016 г. в град Варна Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе шести пореден лидерски форум на територията на страната под надслов "Перспективи за развитие на Варна: Потенциали, предизвикателства, приоритети" като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, образованието, местната власт, културните среди, стартъп обществото и гражданския сектор в морската ни столица. Инициативата беше последното събитие от поредица лидерски форуми, организирани от ИРМИ в град Пловдив, Северния централен регион (гр. Трявна), Северозападния регион (гр. Вършец), Стара Загора и Бургас.

Read more... 31-10-2016
ИРМИ проведе обучение в лидерство, стратегическо планиране и фондонабиране за бизнес и граждански ръководители във Варна

jpg

 

На 29 октомври 2016 г. във Варна Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе последното, шесто от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране, застъпничество и фондонабиране като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

Read more... 31-10-2016
Пред препълнена зала председателят на ИРМИ Огнян Минчев представи двутомника си за прехода "Отломки от огледало"

jpg

 

На 25 октомври в зала "Тържествена" на Централния военен клуб в София председателят на Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) Огнян Минчев представи двутомния си сборник "Отломки от огледало: Преходът като текст". Над 150 гости уважиха събитието, което включваше кратки изложения за книгите и автора от колеги, общественици и приятели на доц. Минчев, както и неформален коктейл след основната част.

Read more... 26-10-2016
IRIS publishes second of its kind study on human security threats in Bulgaria


jpgThe Institute for Regional and International Studies has published a second of its kind study on human security threats in Bulgaria. It is authored by IRIS′s expert and Sofia University professor Stoycho P. Stoychev and is part of the efforts of the Citizens′ Network for Human Security for the Balkans and Turkey as part of a project supported by the European Commission (learn more about it at cn4hs.org).

Read more... 20-10-2016
ИРМИ публикува втора поред национална студия за човешката сигурност в България

 

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания публикува втора поред национална студия за България на тема заплахи за човешката сигурност. Автор е експертът на ИРМИ и преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" Стойчо П. Стойчев, а публикацията е част от усилията на Гражданската мрежа за мир, разбирателство и човешка сигурност за Балканите и Турция в рамките на проект, подкрепен от Европейската комисия (повече за проекта на cn4hs.org).

Read more... 20-10-2016
ИРМИ представя новия сборник на Огнян Минчев "Отломки от огледало. Преходът като текст"


jpg

 

На 25 октомври от 17:30 ч. в сградата на Централния военен клуб на бул. "Цар Освободител" № 7 ще бъде представен сборникът статии на Огнян Минчев "Отломки от огледало. Преходът като текст". Сборникът е издание на Института за регионални и международни изследвания и се състои от два тома. След представянето разговорът ще продължи на чаша вино. 

Заповядайте!
 

Read more... 18-10-2016
ИРМИ ще организира шести форум в рамките на проект

jpg

 

На 28 и 29 октомври в хотел "Черно море" във Варна Институтът за регионални и международни изследвания ще организира последният, шести форум за представители на бизнеса, местната власт, академичните и културни среди и гражданските организации в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 17-10-2016
"Политики за развитие", партньори на ИРМИ в cn4hs, организират събитие на тема човешката сигурност в Кърджали

 

jpg"Политики за развитие", българският бенефициент по sub-granting схемата на Гражданската мрежа за мир, разбирателство и човешка сигурност (cn4hs.org), от която ИРМИ е част, проведе дискусия с граждани в Кърджали на тема пълноценните отношения в общността през призмата на човешката сигурност. Ето и повече информация за събитието от официалния сайт на "Политики за развитие" (policies.bg):

Read more... 14-10-2016
ИРМИ съорганизира дискусия на тема Украйна и предизвикателствата пред съвременна Европа на 25.10. в Червената къща

 

На 25 октомври 2016 г. (вторник) от 9:30 ч. Полският институт в София, Посолството на Република Полша и Посолството на Република Украйна в България, съвместно с Червената къща и Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ), организират дискусия на тема "Предизвикателствата пред съвременна Европа в контекста на „Революцията на достойнството“ в Украйна".

Read more... 12-10-2016
ИРМИ събра лидери на пореден регионален форум в Бургас

 jpg     ИРМИ организира пореден пети Лидерски форум в страната на 25 юни в хотел "Приморец" в Бургас под надслов "Бургас по пътя на успеха: Хоризонти за бъдещо сътрудничество". Събитието бе част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, местната власт, културните среди, гражданското общество и млади предприемачи от региона. Инициативата е продължение на Лидерските форуми от град Пловдив, Северен централен регион, Северозападна България и Стара Загора.

Read more... 27-06-2016
ИРМИ организира обучение в лидерство и в Бургас

jpgНа 24 юни 2016 г. в Бургас Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе четвъртото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 26-06-2016
ИРМИ събра активни граждани в гр. Стара Загора на четвърти Лидерски форум
.jpgНа 27 и 28 май 2016 г. в гр. Стара Загора със съдействието на ИРМИ се състоя четвърти Лидерски форум под наслов „Пътят на Стара Загора: Бизнес, образование и устойчивост на развитието“ като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, образованието, местната власт, културните среди и Start Up обществото в региона. Инициативата е продължение на Лидерските форуми от град Пловдив, Северен централен регион и Северозападна България.

Read more... 30-05-2016
IRIS welcomes Balkan participants for Sofia Forum on Human Security


.jpgThe Institute for Regional and International Studies (IRIS) organised on 12-13 May 2016 an international event within the framework of the Citizens′ Network for Human Security (cn4hs) entitled, "Sofia Forum on Human Security: Assessing New Risks, Expanding the Network." The initiative gathered representatives of civil society organisations, research institutes and public institutions from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, France, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. The cn4hs network is an effort within a cross-border project funded by the European Commission; the Forum itself was also supported by the Open Society Institute - Sofia.

Read more... 13-05-2016
ИРМИ проведе обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проект за регионално развитие в Пловдив

.jpgНа 21 април 2016 г. в гр. Пловдив Институтът за регионални и международни изследвания(ИРМИ) проведе третото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 22-04-2016
The Citizens′ Network for Human Security (cn4hs) invites applications for small grants for NGOs and individuals

.jpgThe Citizens′ Network for Human Security (cn4hs), of which IRIS is a member, is pleased to announce the availability of small grants of up to 3,000 € to civic initiatives in support of promoting human security.

Read more... 14-04-2016
Лидерски форум на ИРМИ за Северозападна България събра представители на бизнеса, местната и централна власт и гражданското общество.jpgНа 18 и 19 март 2016 г. в гр. Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе трета по ред инициатива в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум за областите Враца, Монтана и Видин премина под надслов "Рестарт за Северозапада: Сътрудничество, регионален маркетинг и лични истории на успеха". Предишните два форума се проведоха в Пловдив и в Северния централен регион в края на 2015 г.

Read more... 21-03-2016
ИРМИ проведе второ обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество за Северозападния регион

.jpgНа 19 март 2016 г. във Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе второто от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

Read more... 21-03-2016
ИРМИ представи в София резултатите от проект по ФМ на ЕИП за застъпничество и пилотни кампании в градовете Плевен, Стара Загора и Бургас

.jpgНа пресконференция, проведена в БТА в София на 21 януари 2016 г., Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) представи резултатите от проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Read more... 21-01-2016
Втори лидерски форум срещна лидери от Северна централна България в рамките на проект

.jpgНа 10 и 11 декември ИРМИ проведе втори Лидерски форум в хотел „Калина Палас“, град Трявна, част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 14-12-2015
Първо обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество по проекта „Лидерство за регионално развитие“ развива уменията на младите предприемачи в Северна централна България

.jpgНа 11 декември в град Трявна ИРМИ реализира първото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество, осъществено в рамките на проекта "Лидерство за регионално развитие". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

Read more... 14-12-2015
На пресконференция в Бургас граждански организации представиха напредъка по кампанията за подобряване на условията за реализация на млади хора в региона

.jpgГражданска коалиция под лидерството на Сдружение „ФАР“ представи на 31 ноември 2015 г. в Бургас напредъка по реализирането на застъпническа кампания, концентрирана върху преодоляване на предизвикателствата пред реализацията и активното участие на младите хора в обществено-икономическия живот на местната общност. Целта на събитието бе да бъдат запознати присъстващите медии и общински съветници с развитието на инициативата, като се търси тяхната подкрепа за осъществяването на основните аспекти на кампанията в бъдеще.

Read more... 01-12-2015
ИРМИ с успешен старт в Пловдив на поредица от Лидерски форуми за регионално развитие

.jpgИРМИ даде началото на серия от лидерски инициативи в шест региона на страната с успешен пилотен Лидерски форум в град Пловдив. Събитието се проведе на 27 и 28 ноември в хотел "Империал" и е част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 30-11-2015
Втора кръгла маса очерта предизвикателствата и шансовете за реализация на младите хора в Бургас

.jpgНа 25 ноември 2015 г в Бургас се проведе втора кръгла маса от гражданската кампания, фокусирана върху перспективите за развитие на младите хора на територията на Бургаска област. Събитието, проведено в Бизнес инкубатор-Бургас и организирано от Сдружение „ФАР“ в рамките на проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, е продължение на дейностите по разработване на гражданска позиция и стратегия за преодоляването на системни проблеми в региона, свързани с професионалната и социална реализация на младежи.

Read more... 27-11-2015
Инициативата за изграждане на здравен клъстер в Плевен получи подкрепата на новоизбраните представители на месната власт

.jpg

Гражданската кампания „Плевен – Европейски здравен център на Балканите“ навлезе в решителен етап със създаването на предпоставки за изграждане на работеща клъстер структура в града „отдолу-нагоре“. В рамките на втора кръгла маса на 26 ноември 2015 г., проведена в Ректората на Медицински университет Плевен, бяха поставени основите на бъдещия клъстер, като бяха поканени основните заинтересовани страни в процеса на формиране на неговата структура – медицински университет, болници и здравен бизнес, гражданския сектор, новоизбраният кмет на града и председателят на новоизбрания общински съвет.

Read more... 26-11-2015
Граждански организации подписаха в Плевен меморандум за сътрудничество с кандидатите за местна власт

pic

 

На 12 октомври 2015 в зала „Гена Димитрова“ на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ Плевен се проведоха пресконференция и дискусия на тема „Плевен – европейски здравен център на Балканите“, част от провежданата гражданска кампания за изграждане на здравен клъстър като стимул за социалното и икономическо развитие на град Плевен и региона. 

Read more... 14-10-2015
Председателят на ИРМИ ще участва в публични срещи-дискусии в Русе и Варна на тема Референдум 2015

Logo

Огнян Минчев, председател на управителния съвет на ИРМИ, ще представи пред гражданите на Русе и Варна аргументи защо е важно да има активно гражданско участие на националния референдум за електронно дистанционно гласуване на 25 октомври 2015 г. Срещите-дискусии са част от гражданската кампания на Асоциация "Прозрачност без граници" - "Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!". Те ще се състоят от 17.30 ч., съответно на 8 октомври, четвъртък, в хотел "Космополитан" в Русе и на 9 октомври, петък, в прес-залата на Фестивалния комплекс във Варна. След презентацията на Огнян Минчев ще има възможност за изказвания и отворена дискусия с представителите на местната общественост. Всички граждани са добре дошли.

Read more... 08-10-2015
Огнян Минчев участва в кампанията "Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!"

Огнян Минчев, председател на УС на ИРМИ, участва в кампанията на Асоциация "Прозрачност без граници" за активно гражданско участие на референдума за електронно дистанционно гласуване на 25 октомври, "Гласуване по интернет? На референдума решаваш ти!".

Read more... 02-10-2015
Граждански организации учредиха Обществен форум за партньорство с местната власт (ОФПМВ) на пресконференция в Стара Загора

Инициатива за изграждане на Обществен форум навлезе в решителна фаза с подписването на Меморандум за сътрудничество между гражданските организации в града в рамките на пресконференция, състояла се на 30 юли 2015. 

Read more... 03-08-2015
A NEET civil campaign launched in Bourgas by conducting a 24-hour Hachathon

LogoOn 19 and 20 July 2015 the island of St. Anastasia near the coastal town of Bourgas saw the launching of a civil campaign focusing on young people on the territory of Bourgas municipality, belonging to the so-called NEET group – Not in Education, Employment or Training. The campaign aims to identify the needs of the target group, which represents a significant proportion (over 22% according to UNICEF data from 2015) of young people in the country aged between 15 and 24 years. A key focus of the campaign is to analyze the risk factors leading to further social and economic isolation of NEET young people.

 

Кампанията стартира с провеждането на 24-часово събитие тип „Хакатон“. Терминът, зает от IT средите, е свързан с провеждането на серия от мозъчни атаки в рамките на интензивен дневен ред, проследяващ пълен цикъл на изработване на решение по конкретен проблем - от неговото поставяне за обсъждане до генериране на завършен план за действие. В събитието взеха участие както граждански организации, така и представители на целевата група, млади хора от Бургас и региона и доброволци от страни, със значителен дял на NEET младежите в състава на работната сила (Испания и Португалия).

Read more... 22-07-2015
IRIS gathers renowned experts for a conference on the Balkans

Logo

 

 

On 2 July IRIS and the Polish Institute Sofia welcomed renowned experts for a conference on societal trends and processes in Southeast Europe entitled, "Alternative societal models for development in the Balkans." The conference was the largest of several stakeholders dialogue meetings that the Institute is conducting as part of the regional project, "Cross-border Citizens′ Network for Peace, Inter-communal Reconciliation and Human Security" supported by the European Commission.

Read more... 03-07-2015
CALL FOR APPLICATIONS: Summer School on Human Security

"Civic Resistance and Human Security"

 

The Citizens’ Network for Peace, Reconciliation and Human Security (CN4HS) is organizing a second Summer School on Human Security, "Civic Resistance and Human Security". The event will be hosted and organized by Center for Research Development and Publication (CRDP). Invited speakers and lecturers are practitioners and scholars from Kosovo, the Region and the United Kingdom. The Summer School is open to participants of all professional and academic backgrounds, but mainly targets civil society activists, journalists and civil servants from related government sectors.

Read more... 29-05-2015
ИРМИ проведе 3 нови срещи по проекта „Лидерство за регионално развитие“ в Стара Загора, Бургас и Варна

jpg

 

 

В периода 19-21 май 2015 г. по инициатива на ИРМИ се състояха 3 срещи-дискусии с общественици, представители на бизнеса, граждански организации и експерти по регионално развитие, които обсъдиха перспективите за успех и развитие в градовете Стара Загора, Бургас и Варна.

Read more... 25-05-2015
IRIS Programme Director attends conference on governance and participation in Armenia

IRIS′s Programme Director Stefan Ralchev took part in a high-level international conference, "Governance and Participation," which was held in the Armenian capital Yerevan on 15 May.

Read more... 18-05-2015
ИРМИ стартира срещи-дискусии за българските региони с представители на Пловдив, Северозападна и централна Северна България

През месец април 2015 г. ИРМИ организира три срещи-дискусии между експерти, общественици и представители на бизнеса и гражданските организации съответно от град Пловдив, Видин, Враца, Монтана и от градове в централна северна България на тема проблеми и перспективни пред  развитието в съответните региони.

Read more... 24-04-2015
Нов цикъл от обучителни семинари в стратегическо планиране и застъпничество проведе ИРМИ в Бургас

Logo

 

 

Между 2 и 4 април 2015 г. Институтът за регионални международни изследвания реализира поредица от обучителни семинари в град Бургас, целящи да консолидират уменията на неправителствени организации на местно ниво в стратегическо планиране и гражданско застъпничество. Обученията са част от проектната инициатива „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Read more... 06-04-2015
ИРМИ продължава своята мисия по подобряване на взаимодействието гражданско общество-местна власт със серия от обучения в Стара Загора

Logo

 

В рамките на три дни между 30 март и 1 април 2015 г. ИРМИ проведе в Стара Загора втора серия от обучителни семинари на тема: „Стратегическо планиране и гражданско застъпничество. Участие на граждански групи в изработването и промяната на обществени политики“. Проведените обучения са част от дейностите на ИРМИ по проекта „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Read more... 02-04-2015
IRIS goes on an advocacy mission to the World Social Forum 2015 in Tunis

IRIS′s Programme Director Stefan Ralchev joined fellow members of the trans-Balkan Citizens′ Network for Human Security (CN4HS) in an advocacy mission to the World Social Forum (WSF) 2015 in Tunis on 25-28 March 2015.

Read more... 29-03-2015
Серия от обучения на ИРМИ в застъпничество и стратегическо планиране подобряват уменията на НПО в Плевен за активно гражданско участие

Logo

 

В периода 25-27 февруари 2015 г. ИРМИ проведе два обучителни семинара по теми, свързани със стратегическото планиране и застъпничеството и насочени към консолидиране на потенциала на местното гражданско общество за участие в процеса на изработване на политики   и вземането на решения. Обученията са част от дейностите по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 04-03-2015
IRIS publishes country report on threats to human security in Bulgaria

IRIS has published a report on the most acute threats to human security in Bulgaria as part of cross-border research on forms and spaces of violence in the Balkans and Turkey. The report, entitled Conventional Crime and Controlled Voting As Acute Threats to Human Security in Bulgaria, includes findings of field research in Northwest and Southwest Bulgaria on the two most immediate human security issues in Bulgaria as defined by preliminary consultations among experts - conventional crime (burglaries, assaults and murder) against elderly people in Bulgaria′s Northwest and corporate/controlled voting in public and private entities and segregated neighbourhoods in the Southwest and Northwest.

 

ИРМИ публикува доклад за най-осезаемите заплахи за човешката сигурност в България като част от трансгранично изследване на тема форми и пространства на насилие на Балканите и в Турция. Докладът, озаглавен "Битовата престъпност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България", включва анализ и резултати от проучване на терен в Северозападна и Югозападна България на двата най-сериозни проблема в областта на сигурността на отделния човек в България, определени предварително на поредица от експертни дискусии - конвенционалната престъпност (обири с взлом, нападения и убийства) спрямо възрастни хора в Северозапада и корпоративен/контролиран вот в публични и частни предприятия и институции и сегрегирани махали в Югозападна и Северозападна България.

Read more... 30-01-2015
ИРМИ проведе кръгла маса на тема "Национална заплаха ли е битовата престъпност? Уязвими групи в борба за оцеляване в Северозападна България"

pic

 

На 29 януари 2015 г. в "Гранд Хотел София" ИРМИ организира кръгла маса - дискусия на тема "Национална заплаха ли е битовата престъпност? Уязвими групи в борба за оцеляване в Северозападна България". Тя беше част от проекта „Трансгранична гражданска мрежа за мир, междуобщностно помирение и човешка сигурност”, подкрепен от Дирекция „Разширяване” на Европейската комисия. В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни по проблема - институциите (МВР, Прокуратурата, съдилищата, Агенцията по заетостта) и неправителствените организации. Целите на срещата бяха две: да се представят резултатите от изследване на ИРМИ върху проблема с битовата престъпност в Северозападна България от гледна точка на отделния човек, или какви измерения има явлението върху човешката сигурност (human security) в България, и да се обсъдят констатираните проблеми с представителите на заинтересованите страни и начините за справяне с проблема.

Read more... 29-01-2015
IRIS takes part in 2nd Regional Conference on human security in Istanbul

IRIS representatives and local stakeholders from Bulgaria took part in the 2nd Regional Conference on human security, “Citizenship & Human Security”, organized by the Citizens’ Network for Human Security (CN4HS) in Istanbul on 23-25 January 2015.

Read more... 26-01-2015
ИРМИ организира срещи с представители на местната гражданска общност в Стара Загора и Бургас

pic

 

На 22 и 23 януари 2015 г. ИРМИ посети два нови града – Стара Загора и Бургас, в рамките на кампанията си за привличане интереса на представители на местни НПО за участие в активна застъпнически дейност. Срешите-дискусии се проведоха в хотел "Ефир", Стара Загора и хотел "Аква", Бургас, и имаха за цел да запознаят местни НПО с проекта на Института “Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо планиране и застъпничество в три български града - Плевен, Бургас и Стара Загора, както и концептуалното разработване и провеждането на пилотни застъпнически кампании.

Read more... 26-01-2015
ИРМИ организира в Плевен среща с представители на местната гражданска общност по проект за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт

pic

 

На 15 януари 2015 г. експерти на ИРМИ организираха среща-дискусия с представители на неправителствения сектор в Плевен. Срещата се проведе в хотел "Ростов" и имаше за цел да запознае местни НПО с проекта на Института “ Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо планиране и застъпничество в три български града - Плевен, Бургас и Стара Загора, както и концептуалното разработване и провеждането на пилотни застъпнически кампании.

Read more... 15-01-2015
ИРМИ проведе кръгла маса на тема "Контролираният вот като заплаха за сигурността на отделния човек в България"

Logo

 

На 28 ноември 2014 г. в "Гранд Хотел София" ИРМИ организира кръгла маса - дискусия на тема "Контролираният вот като заплаха за сигурността на отделния човек в България". Тя беше част от проекта „Трансгранична гражданска мрежа за мир, междуобюностно помирение и човешка сигурност”, подкрепен от Дирекция „Разширяване” на Европейската комисия. В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни по проблема - институциите (МВР, Прокуратурата, ИА "Главна инспекция по труда"), неправителствените организации и медиите.

Read more... 28-11-2014
Избраха Варна за Европейска младежка столица през 2017

Варна победи в надпреварата за Европейска младежка столица през 2017 година.

Read more... 20-11-2014
ИРМИ проведе първа среща по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт“

ИРМИ проведе първа среща за сформиране на екип и идентифициране на целеви НПО по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт“.

Read more... 13-11-2014
ИРМИ стартира проект за ефективно взаимодействие между НПО и местната власт при вземането на решение в три града

През октомври 2014 г. Институтът за регионални и международни изследвания /ИРМИ/  стартира изпълнението на проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт“, осъществяван в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Read more... 31-10-2014
Три примера за успешна подкрепа в посока повишен капацитет и участие на НПО: Обучения и провеждане на пилотни застъпнически кампании в Благоевград, В. Търново и Варна

Pic

 

На пресконференция, проведена в БТА на 3 септември 2014 г., Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) представи резултатите от проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Проектът включваше обучения в застъпничество и стратегическо планиране на местни НПО в Благоевград, Велико Търново и Варна, последвани от конкретни пилотни застъпнически кампании, проведени от самите целеви групи със съдействието на експертите на ИРМИ.

Read more... 03-09-2014
Кръгла маса с присъствие на журналисти в подкрепа на гражданско участие в осъществяването на местна власт в Благоевград

pic

 

На 17.07.2014 год. в Благоевград, Гражданска коалиция „Време за отговорност” проведе кръгла маса в подкрепа на гражданското участие във функционирането на местната власт. Основна тема на проведената среща бе „Гражданско партньорство за открита и ефективно работеща община в Благоевград”. Кампанията се осъществява в рамките на проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации“ към Института за регионални и международни изследвания, който се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 17-07-2014
Кръгла маса в подкрепа на Велико Търново – Кандидат за европейска столица на културата 2019

pic

 

Кръгла маса бе проведена в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за европейска столица на културата на 17 юли 2014 г. в Европейски информационен център – Велико Търново. Събитието е част от кампанията на новосформираната „Гражданска мрежа за развитие на област Велико Търново“, в която участват следните организации: Европейски информационен център – Велико Търново, Център „Мария“ – Горна Оряховица, Сдружение „Младежка толерантност“ – Горна Оряховица, ЦМЕДТ „Амалипе“, Сдружение „Виктория 04“ и Сдружение ЦРМД.

Read more... 17-07-2014
IRIS presents preliminary findings of human security research on conventional crime and controlled voting

IRIS presented at a news conference on Thursday the findings of its research on human security in Bulgaria with a focus on conventional crime and controlled voting.

Read more... 27-06-2014
IRIS to present at a press conference the preliminary findings from research on conventional crime and controlled voting in Bulgaria

The partnership, "Cross-border citizens′ network for Peace, Reconciliation and Human Security" (http://cn4hs.org/),  supported by the European Commission, represented by the  Institute for Regional and International Studies (IRIS) in Bulgaria, is glad to invite you to the presentation of its study on key threats to human security in Bulgaria that have emerged over the last year. The study is part of a major networking and advocacy effort by six partnering civil society organisations from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey, academic partners from the London School of Economics and Political Science, and associates from Greece, the Republic of Macedonia and France.

Read more... 26-06-2014
На 24.06.2014г. се проведе кръгла маса, последвана от пресконференция на тема "Варна Европейска младежка столица 2017 г."

pic

 

На 24.06.2014г. в хотел "Голдън Тюлип" се проведе кръгла маса, последвана от пресконференция на тема: "Варна Европейска младежка столица - 2017г." На срещата присъстваха 36 представители на НПО и Община Варна, някои от тях са: Коалиция "Варна на младите", Сдружение "Традиции, духовност, култура - Варна", Фондация "Сто години училище за слепи", Сдружение "Феникс 2009", Сдружение "Европейски проекти в България", Фондация "Радост за нашите деца", Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и други.

Read more... 26-06-2014
IRIS co-organises a summer school on human security as part of the Sarajevo Peace Event 2014

IRIS participated actively in the organisation of a Summer School, “Let’s Humanise Security!” held in Sarajevo on 5-9 June, 2014, by the CN4HS network, in which the Institute is the Bulgarian partner (see more here: www.cn4hs.org).

Read more... 10-06-2014
IRIS′s associate Dr Goran Stojkovski publishes a new book on Turkey

book

 

 

IRIS′s associate expert and professor of political science at Plovdiv and Veliko Tarnovo Universities Dr Goran Stojkovski has published a new book on developments in Turkey via the Institute, Изгревът на белия полумесец: Изгледи за нов турски век на Балканите (The Dawn of the White Crescent: Prospects of a New Turkish Century in the Balkans). Please find the summary of the book below.

Read more... 19-05-2014
Call for Applications: Summer School on “Humanizing Security”

As part of the Sarajevo Peace Event 2014, a 5-day Summer School on “Humanizing Security” will be held throughout June 4-9 in Sarajevo, as a collaborative endeavour of civil society organisations from Bosnia Herzegovina, Bulgaria, France, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, United Kingdom and Turkey.

Read more... 14-05-2014
Conventional crime and controlled voting pose severe threat to human security in Bulgaria

Conventional crime, though not uniformly, poses a serious threat to individuals in Northwest Bulgaria, while controlled voting in Roma neighbourhoods and many state-owned and private firms has become so routine and deeply rooted that it represents a grave human security risk for entire communities. These are the preliminary conclusions of an ongoing study which IRIS is conducting as part of a cross-border partnership project on human security in the Balkans and Turkey. The initiative, "Citizens′ Network for Peace, Reconciliation and Human Security," involves research and advocacy efforts in Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey and is supported by the European Commission (find out more here: www.cn4hs.org). The preliminary research results for Bulgaria, and the concept of human security generally, were presented on 13 May to students and experts at Sofia University by the IRIS Chairman and Sofia University political science professor Dr Ognyan Minchev and Programme Director Stefan Ralchev and by the project′s lead researcher Dr Stoycho Stoychev, also teaching at Sofia′s Alma mater.

Read more... 13-05-2014
IRIS to present to experts and students at Sofia University the preliminary results of a study on human security in Bulgaria

IRIS will on Tuesday, 13 May 2014, present at Sofia University (13.00 hrs EET, Block 4, Auditorium 300) to experts and students the preliminary results of a human security study in Bulgaria conducted under a cross-border project with partner organisations from five other Balkan countries.

Read more... 12-05-2014
IRIS holds country-level strategy meeting on human security

IRIS organised at its offices a strategy meeting with experts and associates as part of a cross-border project on human security in the Balkans and Turkey. The project, called Citizens′ Network for Peace, Reconciliation and Human Security (CN4HS, www.cn4hs.org), is a cross-border partnership for research and advocacy supported by the European Commission. Its first phase began in December 2012 and is due to be completed in November 2014. The strategy meeting in Sofia aimed to identify possible directions for research and advocacy on issues of human security in the second phase of the project (December 2014 - November 2016), given further funding is approved.

Read more... 08-05-2014
First partners′ meeting on progress in CN4HS′s human security research in the Balkans

IRIS′s affiliate expert and associate professor at Sofia University′s political science department, Dr Stoycho Stoychev, attended the first meeting on research progress of the Citizens′ Network for Peace, Reconciliation and Human Security (CN4HS, www.cn4hs.org).

Read more... 28-04-2014
IRIS experts on a field research trip to conduct interviews with victims of conventional crimes in Northwest Bulgaria

IRIS′s Programme Director and Policy Analyst, Stefan Ralchev, and external associate and Sofia University professor, Dr Stoycho Stoychev, went on a field research trip in Northwest Bulgaria to conduct interviews with victims of conventional crime in villages and small settlements. The trip, which took place at the weekend of 5-6 April, 2014, was part of the country research on human security in Bulgaria under a cross-border initiative supported by the European Commission.

Read more... 07-04-2014
ИРМИ затвори цикъла от обучения в застъпничество и стратегическо планиране за НПО с два семинара във Варна

С два семинара във Варна (14-15 февруари и 16 февруари) ИРМИ затвори цикъла от обучения на тема стратегическо планиране и застъпничество за повишаване на капацитета на гражданските организации в България по места. Обученията, които първо се състояха в Благоевград и Велико Търново, са част от изпълнението на проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 17-02-2014
ИРМИ проведе обучения в застъпничество и стратегическо планиране за НПО във Велико Търново като част от проект по ФМ на ЕИП

ИРМИ проведе във Велико Търново в периода 10-12 февруари 2014 г. два обучителни семинара на тема стратегическо планиране и застъпничество с цел повишаване на капацитета на местното гражданско общество. Обученията са част от изпълнението на проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 12-02-2014
ИРМИ проведе обучителни семинари в застъпничество и стратегическо планиране за НПО в Благоевград като част от проект по ФМ на ЕИП

ИРМИ проведе в Благоевград в периода 4-6 февруари 2014 г. два обучителни семинара на тема стратегическо планиране и застъпничество с цел повишаване на капацитета на местното гражданско общество. Обученията са част от изпълнението на проект „Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 07-02-2014
“Human Security” means a life with dignity

IRIS′s Chairman Dr Ognyan Minchev and Programme Director Stefan Ralchev took part in the international conference "Humanizing Security" held in Istanbul, Turkey, on Jan 31- Feb 1 2014 as part of a project on Balkan partnership in research and advocacy on human security. The conference was organised by the Turkish partner, Helsinki Citizens′ Assembly, and was attended by established experts and activists in the field from Europe, the United States and India. Following is the official note on the conference after its conclusion:

Read more... 03-02-2014
IRIS to take part in the Humanizing Security international conference in Istanbul, 31 Jan - 1 Feb 2014

IRIS has been carrying out the activities, as the Bulgaria partner, of a regional project named “Citizens’ Network for Peace, Reconciliation and Human Security” since December 2012. The project is run in the form of a network partnership of NGOs from Turkey, Bosnia & Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia, Greece and France; along with contributions of researchers from the London School of Economics (LSE) and South East European Research Network (SEERN); and the financial support of the EU Enlargement Program and Open Society Foundation.

Read more... 14-01-2014
Dr. Ognyan Minchev has participated in the conference "The Crisis of Democracy?"

Dr. Ognyan Minchev has participated in the conference "The Crisis of Democracy? Evidence from the Post-Communist World" on Friday, December 6th, 2013, organised by McGrath Centre, St Catharine’s College, University of Cambridge.

Read more... 09-12-2013
ИРМИ на среща с НПО във В. Търново и Варна като част от проект за изграждане на капацитет по ФМ на ЕИП

На 15 и 16 ноември 2013 г. експерти на ИРМИ пътуваха до Велико Търново и Варна за срещи с представители на местното гражданско общество. Срещата в Търново беше проведена в Информационен център "Европа Директно", а тази във Варна в помещенията на Стопанска камара Варна. Те имаха за цел да се запознаят местни НПО с проекта на Института “Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо планиране и застъпничество в три български града - Варна, В. Търново и Благоевград, и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 18-11-2013
IRIS experts take part in human security research workshop in Belgrade

On 8-9 November Stefan Ralchev, IRIS′s Programme Director and Policy Analyst, and Stoycho Stoychev, external expert associate of the Institute from Sofia University′s Political Science Department, attended a workshop in Belgrade on research topics and methodology as part of a project focusing on human security in the Balkans. The project, “Cross-border citizens′ network for peace, inter-communal reconciliation & human security,” is a common effort of six partner organisations from Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey and is supprted by the European Commission.

Read more... 11-11-2013
ИРМИ проведе среща с НПО в Благоевград като част от проект за изграждане на капацитет по ФМ на ЕИП

На 3 ноември 2013 г. експерти на ИРМИ организираха среща-дискусия с представители на неправителствения сектор в Благоевград. Срещата се проведе в Академичен център "Балкански" на Американския университет в България и имаше за цел да запознае местни НПО с проекта на Института “Стратегическо планиране и конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и развитие на организационния капацитет на гражданските организации”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо планиране и застъпничество в три български града - Варна, В. Търново и Благоевград, и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (за повече информация посетете www.ngogrants.bg).

Read more... 03-11-2013
IRIS at a conference of The Aspen Institute Germany on Southeast Europe′s energy security

On 15-18 October Stefan Ralchev, Programme Director and Policy Analyst at IRIS, attended the conference "Energy Security as a Security Challenge in Southeast Europe?" in Alt Madlitz, Brandenburg, Germany.

Read more... 21-10-2013
Human security research seminar, Sarajevo

On 19-22 September 2013 IRIS’s Programme Director Stefan Ralchev attended a seminar on the research and advocacy components of the ongoing project “Cross-border citizens′ network for peace, inter-communal reconciliation & human security.” 

Read more... 22-09-2013
IRIS’s Dr. Ognyan Minchev on a study visit in China

IRIS’s Board Chairman Dr. Ognyan Minchev was part of a study group of Central and Eastern European policy researchers and scholars who visited China on the invitation of the China Foreign Affairs University in Beijing from 19 June to 5 July 2013.

Read more... 05-07-2013
IRIS at the Lennart Meri Conference in Tallinn

IRIS’s Board Chairman Dr. Ognyan Minchev participated in the sixth Lennart Meri Conference "Making Values Count" that was held between 24-26 May 2013 in Tallinn, Estonia, and organized by the International Centre of Defence Studies.

Read more... 26-05-2013
Second Partners’ Meeting, Human Security in the Balkans Project, Budva, and Inception Conference in Belgrade for the FPA Projects in the Balkans

IRIS’s Programme Director Stefan Ralchev travelled on 19-24 May 2013 to Budva, Montenegro, and Belgrade, Serbia, to attend two events along the project “Cross-border citizens′ network for peace, inter-communal reconciliation & human security.” IRIS is the Bulgarian partner in the initiative, which is a Framework Partnership Agreements (FPA) project financed under the European Commission’s Civil Society Facility, CSF.

Read more... 24-05-2013
IRIS takes part in conference on Southeast Europe in Berlin

IRIS’s Board Chairman Dr. Ognyan Minchev participated in the conference “South-eastern Europe and Europe 2014: Rethinking and Refilling the Toolbox.”

Read more... 24-04-2013
IRIS presentation on institutional development and fight against corruption in Podgorica

IRIS’s Board Chairman Dr. Ognyan Minchev delivered a presentation at the Annual Conference of the Belgrade Fund for Political Excellence held on 21-23 April in Podgorica, Montenegro.

Read more... 23-04-2013
First Partners’ Meeting, Human Security in the Balkans Project, Istanbul

IRIS’s Ognyan Minchev and Stefan Ralchev attended on 18-19 February 2013 in Istanbul the First Partners’ Meeting of the project “Cross-border citizens′ network for peace, inter-communal reconciliation & human security.”

Read more... 19-02-2013
Kick-off conference in Brussels for the IPA CSF Framework Partnership Agreement Projects in the Balkans

On 20-22 January 2013 Stefan Ralchev travelled to Brussels as IRIS’s representative to attend the kick-off conference for the Framework Partnership Agreements (FPA) projects financed under the European Commission’s Civil Society Facility, CSF. IRIS is partner in a consortium, led by Turkey’s Helsinki Citizens’ Assembly (hCa), which won financing on a FPA project focusing on human security in the Balkans.

Read more... 22-01-2013
Roundtable on Bulgarian-Macedonian relations in Sofia

IRIS’s Board Chairman Dr. Ognyan Minchev took part on 10 january 2013 in a roundtable in Sofia organised by the European Council of Foreign Relations (ECFR) entitled “Bulgaria and the Republic of Macedonia: Where to?” The event was an attempt at a timely and unbiased discussion by academics, intellectuals and bloggers from both countries about the latest cooling of relations between Bulgaria and Macedonia.

Read more... 10-01-2013
IRIS gathers experts, politicians and diplomats to discuss Bulgaria’s Belene nuclear power plant project amidst calls for a referendum on the issue

The Institute for Regional and International Studies (IRIS) organised on 19 September a conference/discussion on the economic, technological and geostrategic aspects of the recently revived project for a second nuclear power plant in Bulgaria in Belene (in Northern Bulgaria, at the river Danube). The Russo-Bulgarian project had its origins back in the 1980s but was frozen and brought to life again by the government of Simeon Saxe-Coburg-Gotha in the early 2000s. It was strongly pushed forward by the subsequent Socialist-led government in 2005-09. After the current centre-right GERB party cabinet suspended the project in March 2012 for being economically and ecologically untenable and for presenting real security risks for the country and its population, the Bulgarian Socialist Party, now in opposition, collected over 700,000 signatures with the aim to call a referendum ‘for’ or ‘against’ Belene.

Read more... 20-09-2012
Конференцията на тема АЕЦ ′Белене′, организирана от ИРМИ на 19 септември, предизвика широк интерес

Конференцията "АЕЦ ′Белене′: между референдума и стратегическата рационалност", организирана от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с подкрепата на Фондация ′Америка за България" на 19 септември в София, предизвика широк интерес в българската общественост.

Read more... 20-09-2012
Институтът за регионални и международни изследвания организира конференция на тема:

Конференцията "АЕЦ ′Белене′: между референдума и стратегическата рационалност", организирана от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с подкрепата на Фондация ′Америка за България" на 19 септември в София, предизвика широк интерес в българската общественост.

Read more... 19-09-2012
Росатом убеди Сърбия да прояви интерес към АЕЦ Белене

Сърбия има голям интерес да участва в руско-българския проект за строителство на АЕЦ "Белене", съобщи в сряда министърът на инфраструктурата и енергетиката на страната Милутин Мърконич.

Read more... 01-02-2012
IRIS′s Executive Director Ognyan Minchev criticises energy policies of outgoing Bulgarian President Parvanov

IRIS′s Executive Director Dr. Ognyan Minchev made a recapitulation of the ending tenure of Bulgarian President Georgi Parvanov.

Read more... 19-01-2012
Шок за АЕЦ Белене: Siemens избра зелените технологии

В неделя германският индустриален и инженерен концерн Siemens обяви, че се оттегля изцяло от ядрената индустрия.

Read more... 21-09-2011
Огнян Минчев: АЕЦ Белене ни отдалечава от Европа

Политологът Огнян Минчев коментира подписа, с който на практика се потвърждава решението за строителството на АЕЦ "Белене".

Read more... 09-04-2011
Публикация на Огнян Минчев на тема: Коалиция „Фукушима“ и европейската принадлежсност на България

Зад скандала с разменените маски на премиера Борисов и чиновника Първанов по проблема "Белене" стои твърдото решение на руското енергийно и ядрено лоби в България АЕЦ "Белене" да се строи на всяка цена – въпреки Фукушима, въпреки заробването на страната ни за десетилетия, въпреки очаквания енергиен монопол на Русия върху България, ограничаващ за столетие нейните стопански и политически решения.

Read more... 07-04-2011
Публикация на Огнян Минчев по темата АЕЦ

Промъкналите се в печата спорадични протести срещу цените на горивата през последните дни най-после отварят тесен прозорец за осъзнаване на цялостната ситуация в българския енергиен сектор – днес и в обозримо бъдеще.

Read more... 08-03-2011