Settlement of the Post-Conflict Balkan Status Quo: Several Options

28-04-2005

 

Year: 2005

 


IRIS Strategic Papers Collection. eISSN: 2815-5386

 

 

Dr. Ognyan Minchev

 

What are the options of today for final settlement of the post-conflict status quo in the Western Balkans? Three major types of initiatives might provoke change in the uncertain and controversial environment of the region. The first one – and least possible perspective – is the new international Balkan conference plan...

 

Download full publication in English: Settlement of the Post-Conflict Balkan Status Quo: Several Options.pdf

 


More from IRIS Strategic Papers Collection:Обратима ли е кризата на доверие във властта

 

Година: 2018

 

Огнян Минчев

 

Общественото мнение има право на строг контрол върху действията и бездействията на управляващите - независимо дали става дума за садистично убийство, претупан ремонт на централна градска част или продажба на огромен ТЕЦ за 3500 лева плюс бонус 30 милиона "студен резерв". Отблъскващи са истеричните реакции...


AutoritiesTrustCrisis.pdf

Read more... 11-10-2018
Либерали срещу консерватори или гражданинът срещу "народа"

 

Година: 2018


Огнян Минчев


За Орбан ли си, сине майчин, или против него? А-а, значи си либерал – или не, значи си „консерва“. Ей такива ми ти повторения на „Бай Ганьо у Иречека“ се случиха по нашенско след като ЕП гласува резолюция срещу унгарския премиер и управлението на неговия кабинет. Впрочем, най-голям бой отнасят тези, които се опитват да заемат позиция „ем тъй – ем тъй“… Не желаят да подкрепят нито европейските левичари, нито десните популисти, Орбан включително...

Liberal-vs-Conservative.pdf

Read more... 08-10-2018
„Политиката на идентичността“ и нарастващото глобално неравенство

 

Година: 2018

 

Огнян Минчев

 

„Политиката на идентичността“ – както отляво, така и отдясно – произвежда мощен ефект за прикриване на динамично нарастващите неравенства между хората в повечето общества на съвременния свят. През 70-те – 80-те години на 20 век на Запад се осъществи неоконсервативната революция срещу социалната държава и нейната преразпределителна функция в националните общества. Динамиката на неоконсервативната революция...

IdentityPolicy.pdf

Read more... 04-10-2018
Reading After Europe …

 

Year: 2017

 

Dr. Ognyan Minchev

 

Why did the refugee crisis change Europe in a drastic way? Why do European citizens experience strong dislike and distrust of meritocratic elites? And why is the new revolution the revolution of the fleeing, of the migrating man? These three questions are asked by Ivan Krastev in the preface to his book After Europe...

 

Reading After Europe ENG.pdf

Read more... 04-12-2017
Четейки „След Европа“ ...

 

Година: 2017

 

Огнян Минчев

 

Защо бежанската криза промени Европа по драстичен начин? Защо гражданите на Европа изпитват силна неприязън и недоверие към меритократичните елити? И защо новата революция е революцията на бягащия - на мигриращия човек? Тези три въпроса си задава Иван Кръстев в предговора на своята книга "След Европа"...

 

Reading After Europe BG.pdf

Read more... 04-12-2017
Russia’s Energy Monopoly Topples the Bulgarian Government

 

Year: 2013

Dr. Ognyan Minchev

 

Another government on Europe’s periphery has collapsed under pressure from its angry citizens. On February 21, the Bulgarian government of Prime Minister Boyko Borisov resigned following large-scale public demonstrations against electricity prices. Borisov and his center-right Citizens for European Development of Bulgaria (GERB) party...

 

Russia’s Energy Monopoly Topples the Bulgarian Government.pdf

Read more... 04-03-2013
The Western Balkans in 2010/11: Departures in Democratisation and European Integration in Europe′s Southeast

 

Year: 2012

 

Ognyan Minchev, Goran Stojkovski, Stefan Ralchev

 

[...] the term "Western Balkans" may have started to lose its relevance after the developments in the region in 2010/11. The countries which comprise the region have conspicuously diverged in their level of democratisation and EU integration processes. The term was invented by the international community on the turn of the century (late 1990s – early 2000s) in order to define the scope... 

 

The Western Balkans in 2010/11.pdf

Read more... 05-11-2012
The Strategy of Supporting Moderate Islam: Backgrounds and Limits

 

Year: 2012

 

Dr. Ognyan Minchev

 

‘Moderate Islam’ seems to be the p?ssword if you wish to Enter the database of Western strategy towards the ‘Arab Spring’ regime changes in the Middle East. A decade after September 11th, nine years after the US attack against the Saddam Hussein regime in Iraq and...

 

The Strategy of Supporting Moderate Islam: Backgrounds and Limits.pdf

Read more... 09-10-2012
Strategic Balance and Security Challenges in the Black Sea Region

 

Year: 2011

 

Dr. Ognyan Minchev

 

As NATO and the EU reached the shores of the Black Sea with the process of enlargement and integration of CEE into the Euro-Atlantic community, the status and the perspectives of the Black Sea region’s security and development became...

 

Strategic Balance and Security Challenges in the Black Sea Region.pdf

Read more... 05-11-2011
The Black Sea Region: Strategic Balance and Policy Agenda

 

Year: 2010

 

Dr. Ognyan Minchev

 

In policy strategic terms the Black Sea region shaped up in the 1990s as a consequence of two major international developments. The first one is the collapse of the Soviet empire and the powerful wave of democratization, which restored independence and sovereignty of Central and South-Eastern European nations...

 

The Black Sea Region: Strategic Balance and Policy Agenda.pdf

Read more... 11-10-2010
Черноморският регион: Стратегически баланс и политики

 

Година: 2010

 

Д-р Огнян Минчев

 

В стратегическо и политическо отношение Черноморкият регион се оформи през 90-те години на миналия век като следствие от два ключови процеса на международната сцена. Първият е разпадането на Съветската империя и мощната вълна на демократизация, която върна независимостта и суверенитета на държавите от Централна и Югоизточна Европа...

 

Черноморският регион: Стратегически баланс и политики.pdf

Read more... 11-10-2010
Security in the Black Sea Region

 

Year: 2010

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The security infrastructure of the Black Sea is dominated by its status of a border region. At least two important borders cross the Black Sea region: first, the border between the Euro-Atlantic security system and the Russian infrastructure of security, extending well beyond the borders of the Russian Federation; second, the Black Sea is part...

 

Security in the Black Sea Region.pdf

Read more... 05-05-2010
Сигурност в Черноморския регион

 

Година: 2010

 

Д-р Огнян Минчев

 

Инфраструктурата на сигурността в Черно море се определя от статута му на граничен район. Най-малко две важни граници пресичат Черноморския регион: първо, границата между Евроатлантическата система за сигурност и руската инфраструктура на сигурност, която се простира далеч извън границите на Руската федерация; второ, Черно море е част от границата...

 

Сигурност в Черноморския регион.pdf

Read more... 05-05-2010
Security, Development and Regional Cooperation in the Black Sea Area

 

Year: 2010

 

Dr. Ognyan Minchev

 

In policy terms the Black Sea region has shaped up after the end of the Soviet system, and under the influence of three major dimensions of change. The first dimension reflects the process of nation building among the former republics of the Soviet Union. Nation building is an integral part of modern development, which started...

 

BSYRF Varna Position Paper by Ognyan Minchev.pdf

Read more... 19-04-2010
Obama′s First Year in Office & the Challenges of a Changing World

 

Year: 2010

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The fatigue and anger accumulated against Bush′s administration, the Afro-American background of Barack Obama and the obvious need for dynamic change in American politics created euphoric super-expectations personified by Obama himself. The wave of super-expectations, however, could not endow him with the resources to solve the problems that he inherited...

 

Obama′s First Year in Office & the Challenges of a Changing World.pdf

Read more... 05-02-2010
Разрушеният дом на промяната. Стратегии на вчерашния и утрешния ден

 

Година: 2009

 

Огнян Минчев

 

Рухването на комунизма откри пространство на свободно обществено творчество за народите от бившия Източен блок. Геополитическата рамка на промяната съществуваше, но тя бе безпрецедентно широка в контекста на новата история на Централна и Източна Европа, белязана от...

 

Разрушеният дом на промяната.pdf

Read more... 16-11-2009
Етно-корпоративният модел на Ахмед Доган и кризата на българската държава

 

Година: 2009

 

Д-р Огнян Минчев

 

Реакциите  на последните предизборни откровения на Ахмед Доган сред българската общественост са любопитна смесица от мазохизъм и лицемерие. Възмущението от наглостта на “дръндарския шейх” прикрива тъжната истина, че съвършено неприемливите практики във властта на Движението за права и свободи (ДПС) и неговия лидер...

 

Ethno-Corporate Model.pdf

Read more... 29-06-2009
Бразилия или нашето второ откриване на Америка

 

Година: 2009


Д-р Огнян Минчев

 

Нашето откриване на Южна Америка започва с полета на ТАР – португалските авиолинии – от Лисабон за Рио де Жанейро. Един дълъг полет, който – както обикновено – е твърде неудобен за мен. Слава Богу намирам две празни места едно до друго и заемам място и половина...

 

Бразилия или нашето второ откриване на Америка.pdf

Read more... 02-06-2009
Разрушеният дом на промяната. Стратегии на вчерашния и утрешния ден.

 

Година: 2009

 

Д-р Огнян Минчев

 

Рухването на комунизма откри пространство на свободно обществено творчество за народите от бившия Източен блок. Геополитическата рамка на промяната съществуваше, но тя бе безпрецедентно широка в контекста на новата история на Централна и Източна Европа, белязана...

 

Разрушеният дом на промяната. Стратегии на вчерашния и утрешния ден.pdf

Read more... 03-04-2009
Europe and the Western Balkans: The Day After Kosovo′s Independence

 

Year: 2008

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The independence of Kosovo was largely assumed to become the final act of the 15 years long Balkan drama, which started in the early 1990s with the wars among former Yugoslav republican entities, breaking the federation in favor of newly created nation states. The Dayton peace accord of 1995 was the first decisive step...

 

Europe and the Western Balkans: The Day After Kosovo′s Independence.pdf

Европа и Западните Балкани: Денят след независимостта на Косовo.pdf

Executive Summary

Read more... 01-05-2008
Between Two Eras

 

Year: 2008

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The collapse of the financial markets, Barack Obama’s election as US president, the energy crisis – everything around us indicates that we are on the cusp of a new era. How we define and assess the achievements of the recent past will largely determine our view of the world as we face the challenges of our future. And so the forces of the past are actively trying to take over the debate on the future...

 

Между две епохи.pdf

Between Two Eras.pdf

Read more... 01-04-2008
Reconfiguring the Serb Political Situation after the Independence of Kosovo

 

Year: 2008

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The Declaration of Kosovo’s independence has brought organized radicalization in parts of the Serb public. I do not refer to the local Kosovo Serbs, living in the northern city of Mitrovica and in other Serb enclaves of Kosovo, but to the public in Serbia proper. The clashes in the streets of Belgrade...

 

Reconfiguring the Serb Political Situation.pdf

Read more... 18-03-2008
The Case of Turkey in the EU

 

Year: 2006

 

Dr. Ognyan Minchev

 

In 10 to 12 years Turkey will be a member of the EU. With the assistance of a whole palette of crafty and logical arguments the opponents of Turkish membership – overt and covert – console themselves that this would not happen. Here is a part of their reasoning: the European public opinion...

 

The Case of Turkey in the EU_eng.pdf

Read more... 01-12-2006
България и членството на Турция в ЕС

 

Година: 2006

 

Д-р Огнян Минчев

 

Сред всички европейски страни, България първа и най-силно ще изпита последствията от присъединяването на Турция към ЕС. Турското членство, разбира се, ще има някои положителни ефекти, преди всичко върху българската икономика – доколкото тези ефекти не са вече консумирани през последните години...

 

Bulgaria and Turkey Membership in the EU_Part2_bg.pdf

Read more... 07-11-2006
Казусът Турция в Европейския съюз

 

Година: 2006

 

Д-р Огнян Минчев

 

След 10-12 години Турция ще бъде член на ЕС. С помощта на цяла палитра от хитроумни и логични аргументи противниците на турското членство – явни и прикрити – се утешават, че това няма да стане. Ето част от тяхната аргументация: Европейското обществено мнение...

 

The Case of Turkey in the EU_Part 1_bg.pdf

Read more... 04-10-2006
Major Interests and Strategies for the Black Sea Region

 

Year: 2006

 

Dr. Ognyan Minchev

 

There are three groups of basic interests, represented in the Black Sea region of today. First, we have the interests of the West, divided quite explicitly between the US and the positions of the major continental European countries. Both Washington and the EU powers pursue strategies for change and transformation of the region...

 

Major Interests and Strategies for the Black Sea Region Framework Analytical Review.pdf

Read more... 04-09-2006
Macedonia – Analytical Overview

 

Year: 2005

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The Ohrid Agreement, adopted in 2001 to stop the Albanian armed rebellion in Macedonia has proven quite a complex answer to a relatively simple question. The question, of course, was how to make possible the cohabitation between the majority Slav Macedonians and the minority Albanians...

 

Macedonia-Analytical Overview.pdf

Read more... 13-09-2005
The Decade of Roma Inclusion - Affirmative Action in the New Europe?

 

Year: 2005

 

Plamen Ralchev

 

This article was set off by the recently launched Decade of Roma Inclusion, and especially by the claims that it is to mark a new stage of Roma politics in Europe. But how innovative and timely is this initiative? Is it a policy augmentation or just cultivation of a new political domain? The initiative proclaimed seems...

 

The Decade of Roma Inclusion - Affirmative Action in the New Europe?.pdf

Read more... 03-03-2005
Towards a European Commonwealth of Nations: A Strategic Response to the EU

 

Year: 2005

 

Dr. Ognyan Minchev

 

There is a growing dilemma what should be done with the new neighborhood of the European Union – encomp?ssing the territories of the post Soviet East and the South East of Europe – that is the Western Balkans. Due to political, financial and institutional reasons it is impossible...

 

Towards a European Commonwealth of Nations: A Strategic Response to the EU "Enlargement Fatigue".pdf

Read more... 01-01-2005
NATO Eastward Enlargement: Strategic Implications for Eurasia

 

Year: 2005

 

Antonina Habova

 

On November 21, 2002 the North Atlantic Council decided to invite seven European states – Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia and Slovenia, to join NATO. The decision has provided for the extension of the Alliance’s geographic scope and has helped NATO in meeting...

 

NATO Strategic Implications for Eurasia.pdf

Read more... 01-01-2005
Transatlantic Strategy for Black Sea Stabilization and Integration (BSSI Strategy)

 

Year: 2004

 

Dr. Ognyan Minchev, Marin Lessenski, Plamen Ralchev

 

Integrating the post-Soviet countries of the Black Sea and the South Caucasus into the Euro-Atlantic security system requires an organized and systemic effort on behalf of the Euro-Atlantic community. It is hardly reasonable to expect a fast, successful democratization and modernization of those countries, leveling within a decade their record of transition to the standards...

 

Black Sea Strategy.pdf

Read more... 03-02-2004
The Kosovo Crisis and the International System: Issues of Legitimacy and Actors′ Motivation

 

Year: 2000

 

Dr. Ognyan Minchev

 

The crisis in Kosovo opened the door to a completely new type of international involvement and management of local inter-communal clashes. It’s already been more than 120 years since the international community (in the format of the “European Concert of Powers”) has intervened for the first time into a local crisis...

 

The Kosovo Crisis and the International System.pdf

Read more... 18-03-2000
Security and Reconstruction of Southeastern Europe: A Policy Outlook From The Region

 

Year: 1999

 

IRIS

 

The reconstruction of the Balkans after the Kosovo crisis cannot be accomplished merely by the “import” of modern institutional mechanisms. Despite numerous past examples of introducing similar up-to-date models that were effectively adapted to the local environment, the current rebuilding of the region should...

 

Security and Reconstruction of Southeastern Europe: A Policy Outlook From The Region - Policy Paper.pdf

Read more... 25-09-1999
Perspectives on the Development of the Relations between Bulgaria and Macedonia

 

Year: 1999

 

IRIS

 

Following years of isolation and sustaining negativism between Bulgaria and Macedonia, 1999 will remain in the history of bilateral relations as laying the foundation for new bilateral cooperation and dialogue. The development of bilateral relations was based on common interests and priorities in the field of regional development and cooperation in South Eastern Europe and the aspiration of both countries towards...

 

Perspectives of the Relations between Bulgaria and Macedonia.pdf 

Read more... 03-02-1999