Papers 

2017Четейки "След Европа"…

 

Книгата на Иван Кръстев "След Европа" се нареди сред най-търсените заглавия на международния книжен пазар през тази година. През октомври Кръстев представи в София и българското издание на "След Европа". За мен e радостна възможността да напиша отзив за тази книга. Това ми дава благоприятна възможност да споделя и редица мои идеи и впечатления за кризисните процеси, които преживява Европа днес.

 

Reading After Europe BG.pdf

Read more... 04-12-2017
Reading After Europe …

 

Ivan Krastev′s book "After Europe" is among the top international best sellers of 2017. In October 2017 Ivan Krastev presented his book also in Bulgarian in Sofia. For me the opportunity to write a review of this book is a real pleasure. It gives me also the opportunity to share certain ideas and impressions of mine on the crises that Europe faces today.

 

Reading After Europe ENG.pdf

Read more... 04-12-2017