LEADERS’ PLATFORMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
ИРМИ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА МРЕЖА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) постави началото на мрежа за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие“ по време на заключителна конференция, проведена в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г., с което завърши поредицата от регионални и междурегионални срещи по едноименния проект.

 

Конференцията на тема „Лидерство за регионално развитие: изграждане и управление на мрежа за междурегионално сътрудничество“ си постави две свързани помежду си задачи. Първо, да чуем мненията на участниците и да обобщим резултатите от трите години работа по този проект. Второ, да създадем организирана мрежа от участници в проекта, която да позволява успешно сътрудничество във времето занапред, да поема и реализира добрите идеи, добрите инициативи и добрите практики, които се появяват всекидневно в работата на хората, проявили се като лидери - настоящи и бъдещи участници в развитието на нашия проект.

 

Във форума се включиха повече от 70 представители на участващите в проекта целеви региони – Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Северна централна и Северозападна България. В първия конферентен панел, изявени участници от тези региони направиха обзор на дискусиите от регионалните форуми и представиха перспективи за бъдещо развитие и сътрудничество: Валери Кьорлински, Драматичен театър, Пловдив; Николай Дачев, ТУ - Габрово, „ПРОНИ“ ЕООД, Северен централен регион; Мариана Асенова, Фондация за нова култура, Северозападен регион; Олег Стоилов, Търговско-промишлена палата, Стара Загора; Петко Георгиев, INSYS LTD., Бургас; Димитрина Докимова, Математическа гимназия, Варна.

 

Във втория панел дадохме думата на експертите - хора, които имат опит в създаването, изграждането и управлението на мрежи, които са се сблъсквали с трудности и неуспехи, имали са спадове и успехи. Те споделиха добри практики при ръководенето на мрежи, но не спестиха и трудностите, които са срещали в работата си. Здравко Сечков, изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление, говори за Институционализирани мрежи за местно развитие - ролята на мрежите и добавена стойност от сътрудничеството, като сподели опита си от създаването и изграждането на Националната селска мрежа. Ива Таралежкова, ръководител екип на мрежата Форум „Гражданско участие“, разгледа Видовете мрежи - предимства, предизвикателства и постижения на работата в мрежа и обсъди ползите от работата в мрежа и проблемите, които могат да възникнат в процеса на работа.

 

Емилия Лисичкова, председател на Сдружение „Платформа АГОРА“, разказа за стъпките, етапите и трудностите при изграждането и структурирането на мрежата от читалища, както и за функциите, които една мрежа трябва да изпълнява. И докато първите три презентации бяха върху формални и неформални мрежи от неправителствен тип, трябваше да обърнем внимание и на още един тип мрежа – корпоративната. Темата Корпоративни мрежи - зараждане, развитие, начин на функциониране и ползи беше представена от Емил Попов, управляващ съдружник, KRESTON BULMAR, който я разгледа през призмата на нуждите, зараждането, функционирането, ползите и споделената икономика.

 

Два от панелите бяха свързани с работа по малки групи, по време на която бяха разисквани и представени идеи от страна на участниците за изграждането, управлението, устойчивостта и бъдещите дейности на мрежата в три ключови области/основни приоритета: 1) бизнес и иновации, 2) образование и човешки потенциал и 3) култура и градоустройство.

 

В последния панел на заключителната  конференция бяха представени и дискутирани резултатите от работата по групи. Като синтез на този цялостен процес, започнал с презентациите на експертите и завършил с идеите на участниците, предложихме структура, цели и приоритети на лидерската мрежа, която може да поеме бъдещите инициативи на „Лидерство за регионално развитие“. Предложени бяха шест координатори за всеки от участващите региони и разработването на онлайн платформа,  която да даде идентичност на мрежата. Онлайн платформата ще функционира като обединяващо звено на мрежата с регистър на участниците, съдържащ кратка информация за тях - контакти, сфера на дейност, компетенции и интереси, регистър на добри практики, каталог на теми и възможности за търсене на партньори.

 

Основната цел на мрежата, която искаме да изградим от участниците в проекта „Лидерство за регионално развитие” е да стимулира и да подкрепя инициативи за регионално развитие и междурегионално сътрудничество в областите на бизнеса и иновациите, образованието и развитието на човешкия потенциал, развитието на културата и градоустройството на местно и регионално равнище. Стремежът ни е да създадем самоорганизираща се, жизнена мрежа от лидери, чиито съвместни усилия да повлияят върху създаването на благоприятна за бизнес и икономическа дейност среда, което да доведе до съживяване, развитие и благоустройство на регионите и до повишаване на благосъстоянието на техните граждани.

 

Голяма част от участниците споделиха, че мрежата „Лидерство за регионално развитие“ ще събере генерираната в проекта енергия, ще я трансформира в позитивни съвместни проекти и партньорства, ще доведе до регионално развитие и междурегионално сътрудничество, което да се прелее и към други региони, ще допринесе за по-нататъшното им личностно и професионално развитие, ще им даде възможност да работят за общи цели и ползи, защото заедно ще следват споделения си интерес и опит за развитието на българските общности, градове и региони.

 

Участниците за форума (от Фейсбук страницата на проекта):

 

Даниел Киряков, Стара Загора

 

„Краят на едно нещо e начало на нещо ново ... Днес бе заключителната среща на проект "Лидерство за регионално развитие", осъществен от Института за регионални и международни изследвания /ИРМИ/. Имах уникалната възможност да съм част от него през последните 2 години и да се срещна с близо 100 надъхващи и надъхани хора, които правят смислени проекти. Сега пред нас се открива възможността да развием приятелствата в двустранни партньорства или дори в мащабна професионална мрежа. След всяка от 4-те срещи, на които участвах, имах усещането, че надграждам своите качества и развивам нови умения. Днес дори ми повериха модерирането на една от трите групи - "Бизнес и иновации". Беше стимулиращо предизвикателство да „насочвам“ група от 20 умни глави. А резултатът беше взаимно удовлетворяващ и надграждащ постигнатото.“


Бекир Челик, Пловдив

 

„Ако искате да бъдете лидер, не следвайте пътя, не отивайте там, където може да води пътеката, отидете там, където няма път и оставете следа. Горд съм, че участвам в промяната и съм лидер в „Лидерство за регионално развитие.“


В оставащите до края на проекта месеци, ИРМИ се ангажира да подпомогне участниците в проекта със стартирането на мрежата, която да се превърне в една жизнена, самоорганизираща се и разширяваща се платформа от лидери и организации, обединени от и работещи за една обща цел – развитието на българските региони и сътрудничеството между тях.

 

Повече за проекта, неговите цели и дейности можете да видите на http://iris-bg.org/submenu.php.

 

Програма на конференцията.

 

Подкрепата за Института за регионални и международни изследвания по проект „Лидерство за регионално развитие” е осигурена от Фондация „Америка за България“. За повече информация посетете www.iris-bg.org и www.us4bg.org.Стартира онлайн платформата за регионално развитие и междурегионално сътрудничество „Лидерство за регионално развитие”

 

 

Платформата CityLead.EU е електронен регистър на лидерската мрежа от участници, създадена по проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълнен от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Електронният регистър съдържа кратка информация за участниците в мрежата - контакти, организационна информация, сфери на дейност, компетенции и интереси. Платформата също служи като регистър и място за обмен на добри практики, каталог на теми и възможности за търсене на партньори.

Read more... 17-01-2018
The Online Platform for Regional Development and Interregional Cooperation “Leadership for Regional Development” was launched

 

 

The CityLead.EU platform is an electronic register of the leadership network of participants, set up under the “Leaders’ Platforms for Regional Development” project, implemented by the Institute for Regional and International Studies (IRIS) with the financial support of America for Bulgaria Foundation. The e-register contains brief information about the network participants - contacts, organizational information, areas of activity, competences and interests. The platform also serves as a register and space for exchange of good practices, a catalogue of topics, and opportunities for partner search.

 

Read more... 17-01-2018
ИРМИ ЗАВЪРШВА ПОРЕДИЦАТА ОТ РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУРЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ СЪС ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВ НА 3 - 4 НОЕМВРИ 2017 Г.

 

jpg.

 

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) завършва поредицата от регионални и междурегионални срещи по проект „Лидерство за регионално развитие“ със заключителна конференция в Пловдив на 3 – 4 ноември 2017 г.

 

Конференцията на тема „Лидерство за регионално развитие: изграждане и управление на мрежа за междурегионално сътрудничество“ си поставя две свързани помежду си задачи. Първо, да чуем мненията на участниците и да обобщим резултатите от трите години работа по този проект. 

Read more... 27-10-2017
ИРМИ ПРОВЕДЕ ТРЕТАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ В АРБАНАСИ НА 2 – 3 ЮНИ 2017

jpg.

 

„Културата и общността: регионално развитие и междурегионално сътрудничество“ беше темата на Трета междурегионална стратегическа среща дискусия“ по проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълняван от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ). Срещата се проведе в Арбанаси на 2 – 3 юни 2017 г.

Read more... 06-06-2017
ТРЕТАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ ПО ПРОЕКТ НА ИРМИ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В АРБАНАСИ НА 2 – 3 ЮНИ 2017

jpg.

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) организира Третата междурегионална стратегическа среща по проект „Лидерство за регионално развитие“ на тема „Културата и общността: регионално развитие и междурегионално сътрудничество“. 

Read more... 30-05-2017
ИРМИ ПРOВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе втората от трите Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието се състоя на 31 март и 1 април 2017 г. в Стара Загора. Темата на срещата беше "Моята България на утрешния ден: споделената визия на младите хора за междурегионално сътрудничество ".

Read more... 04-04-2017
ИРМИ ЩЕ ПРOВЕДЕ ВТОРАТА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ЛИДЕРСТВО ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) ще проведе втората от трите Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието ще се състои на 31 март и 1 април 2017 г. в Стара Загора под надслов "Моята България на утрешния ден: споделената визия на младите хора за междурегионално сътрудничество ".

Read more... 29-03-2017
Проект „Лидерство за регионално развитие“ навлезе в заключителната си фаза

 

 

През 2017 г. проект „Лидерство за регионално развитие“, изпълняван от Института за регионални и международни изследвания (ИРМИ) с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, навлезе в своя заключителен етап.

 

Досега по проекта бяха проведени шест лидерски форума в Трявна, Вършец, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна. На тези срещи предприемачи и активисти от гражданския сектор участваха в дискусии и обучения по теми, свързани с хоризонтално регионално развитие, стратегическо планиране, фондонабиране, застъпничество и стартиране на собствен бизнес.

Read more... 23-02-2017
Двама от участниците в проекта за регионално лидерство на ИРМИ попадат в престижна класация на Forbes

 

Емилиян Кадийски и Теодор Костадинов, участници в Лидерския форум за Северозападна България, организиран от Института за регионални и международни изследвания през март 2016 г., попаднаха в престижната класация на списание Forbes "30 под 30" за цяла Европа. Селекцията представя 300 от най-ярките млади предприемачи, новатори и носители на промяната на световно ниво. Седем от трийсетте, селектирани за Европа, са българи.

Read more... 17-01-2017
ИРМИ прoведе първата междурегионална стратегическа среща-дискусия в рамките на проект

jpg

 

Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе първата от три Междурегионални стратегически срещи-дискусии в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Събитието се състоя на 13 и 14 януари в Арбанаси под надслов "Перспективи за развитие на човешкия потенциал: междурегионално сътрудничество, миграции, образование, общности".

Read more... 16-01-2017
ИРМИ приключи поредица от лидерски форуми за регионално развитие със събитие във Варна

jpgНа 27 и 28 октомври 2016 г. в град Варна Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе шести пореден лидерски форум на територията на страната под надслов "Перспективи за развитие на Варна: Потенциали, предизвикателства, приоритети" като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, образованието, местната власт, културните среди, стартъп обществото и гражданския сектор в морската ни столица. Инициативата беше последното събитие от поредица лидерски форуми, организирани от ИРМИ в град Пловдив, Северния централен регион (гр. Трявна), Северозападния регион (гр. Вършец), Стара Загора и Бургас.

Read more... 31-10-2016
ИРМИ проведе обучение в лидерство, стратегическо планиране и фондонабиране за бизнес и граждански ръководители във Варна

jpgНа 29 октомври 2016 г. във Варна Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе последното, шесто от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране, застъпничество и фондонабиране като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 31-10-2016
ИРМИ ще организира шести форум в рамките на проект

jpg

 

 

На 28 и 29 октомври в хотел "Черно море" във Варна Институтът за регионални и международни изследвания ще организира последният, шести форум за представители на бизнеса, местната власт, академичните и културни среди и гражданските организации в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 17-10-2016
ИРМИ събра лидери на пореден регионален форум в Бургас

jpgИРМИ организира пореден пети Лидерски форум в страната на 25 юни в хотел "Приморец" в Бургас под надслов "Бургас по пътя на успеха: Хоризонти за бъдещо сътрудничество". Събитието бе част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, местната власт, културните среди, гражданското общество и млади предприемачи от региона. Инициативата е продължение на Лидерските форуми от град Пловдив, Северен централен регион, Северозападна България и Стара Загора.

Read more... 27-06-2016
ИРМИ организира обучение в лидерство и в Бургас

jpgНа 24 юни 2016 г. в Бургас Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) проведе четвъртото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 26-06-2016
ИРМИ събра активни граждани в гр. Стара Загора на четвърти Лидерски форум

.jpgНа 27 и 28 май 2016 г. в гр. Стара Загора със съдействието на ИРМИ се състоя четвърти Лидерски форум под наслов „Пътят на Стара Загора: Бизнес, образование и устойчивост на развитието“ като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум събра представители на бизнеса, образованието, местната власт, културните среди и Start Up обществото в региона. Инициативата е продължение на Лидерските форуми от град Пловдив, Северен централен регион и Северозападна България.

Read more... 01-06-2016
ИРМИ проведе обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проект за регионално развитие в Пловдив

.jpgНа 21 април 2016 г. в гр. Пловдив Институтът за регионални и международни изследвания(ИРМИ) проведе третото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 22-04-2016
Лидерски форум на ИРМИ за Северозападна България събра представители на бизнеса, местната и централна власт и гражданското общество


.jpgНа 18 и 19 март 2016 г. в гр. Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе трета по ред инициатива в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум за областите Враца, Монтана и Видин премина под надслов "Рестарт за Северозапада: Сътрудничество, регионален маркетинг и лични истории на успеха". Предишните два форума се проведоха в Пловдив и в Северния централен регион в края на 2015 г.

Read more... 21-03-2016
ИРМИ проведе второ обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество за Северозападния регион

.jpgНа 19 март 2016 г. във Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе второто от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

Read more... 21-03-2016
Втори лидерски форум срещна лидери от Северна централна България в рамките на проект

.jpgНа 10 и 11 декември ИРМИ проведе втори Лидерски форум в хотел „Калина Палас“, град Трявна, част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 14-12-2015
Първо обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество по проекта „Лидерство за регионално развитие“ развива уменията на младите предприемачи в Северна централна България

.jpgНа 11 декември в град Трявна ИРМИ реализира първото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество, осъществено в рамките на проекта "Лидерство за регионално развитие". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

Read more... 14-12-2015
ИРМИ с успешен старт в Пловдив на поредица от Лидерски форуми за регионално развитие

.jpgИРМИ даде началото на серия от лидерски инициативи в шест региона на страната с успешен пилотен Лидерски форум в град Пловдив. Събитието се проведе на 27 и 28 ноември в хотел "Империал" и е част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

Read more... 30-11-2015
ИРМИ проведе 3 нови срещи по проекта „Лидерство за регионално развитие“ в Стара Загора, Бургас и Варна

В периода 19-21 май 2015 г. по инициатива на ИРМИ се състояха 3 срещи-дискусии с общественици, представители на бизнеса, граждански организации и експерти по регионално развитие, които обсъдиха перспективите за успех и развитие в градовете Стара Загора, Бургас и Варна.

Read more... 25-05-2015
ИРМИ стартира срещи-дискусии за българските региони с представители на Пловдив, Северозападна и централна Северна България

През месец април 2015 г. ИРМИ организира три срещи-дискусии между експерти, общественици и представители на бизнеса и гражданските организации съответно от град Пловдив, Видин, Враца, Монтана и от градове в централна северна България на тема проблеми и перспективни пред  развитието в съответните региони.

Read more... 24-04-2015