Advocacy and Strategic Planning 

Тренинг и социализация на млади ромски активисти в позиции на политическо и гражданско лидерство в българското общество (Май 2009 - Май 2010)

01-05-2009

Институтът за Регионални и Международни Изследвания (ИРМИ), със съдействието на Тръста за гражданско общество в централна и източна Европа, проведоха през 2009 г. проект на тема: „Тренинг и социализация на млади ромски активисти в позиции на политическо и гражданско лидерство в българската държава и общество“ с продължителност една година.

 

Този проект взе под внимание дилемите свързани с представянето на ромите в публичните институции и в гражданското общество в България, тъй като ако политическо и гражданско представяне на ромите съществува в българската действителност, то в повечето случаи е маргинално, неравно и неустойчиво.

 

За да стимулира постепенното покачване на статуса на ромите, тяхното социално, икономическо и гражданско състояние, този проект целеше да осигури компетентно обучение и практическа подготовка, насочени към постигането на лидерски капацитет и обществено израстване. С този проект ИРМИ имаше стремежа да подпомогне ромските представители – потенциални или вече активни граждански и политически лидери – с развитие на техните умения чрез специално пригодени обучения, менторство, семинари, и консултации, които да подобрят и доразвият културата на ромското участие у нас.

 

Участници в този проект бяха роми от цялата страна, сред които ученици в последните си класове (11-12 клас), студенти, които нямат натрупан опит и изпитват интерес от целите на проекта, както и роми, които имат определен жизнен опит като активни  лидери, но имат желанието и мотивацията да го доразвият и получат повече познания.Strategic Planning and Advocacy: Instruments for a More Effective NGO Participation in Decision-making and Dialogue with Local A (November 2014 - January 2016)

Logo

 

The current project aims to contribute to more efficient citizen participation in this process and more broadly - to develop sustainable forms of dialogue between citizens and public officials.

Read more... 01-11-2014
IRIS Strategic Planning and Institutional Development (February - November 2014)

The main goal of the project was to support IRIS’s institutional development and its capacity to participate, on the basis of its experience and expertise, in the formulation of new civic strategies for organisation, participation and raising accountability in decision-making – strategies reflecting the powerful and profound transformative processes in society that are in play over the last year or so.

Read more... 01-02-2014
Strategic planning and concrete advocacy campaigns: Key instruments for organisational capacity building in civil society organisations (September 2013 - September 2014)

LogoThis project aims to support participation via capacity-building for strategic planning and advocacy in NGOs in three Bulgarian cities where protesters in 2013 were especially active: Varna, Veliko Tarnovo and Blagoevgrad. Its outcome was a raised know-how and capability of NGOs to conduct advocacy campaigns and thus participate in a more organised and efficient manner in decision-making.

Read more... 01-09-2013
Citizens’ Audit - Enhancing Civic Participation in the Municipal Budgetary Process in Bulgaria (October 2006 - September 2007)

The project is aimed at improving the participation of civil society in Bulgaria in public policy formation through the ‛budget advocacy‛ approach.

Read more... 01-10-2006
Enhancing Public Influence and Exercising Control Over the Desicion-Making Process (October 2000 - October 2003)

The primary goal of the project was to strengthen democracy by facilitating effective representation of civil interests.

Read more... 01-10-2000
Strategy Planning for the Bulgarian NGO Movement Within the Demnet II Program (April - October 1999)

The aim of this project was to frame a perspective strategy for the policy development of the NGO sector in Bulgaria.

Read more... 01-04-1999