LEADERS’ PLATFORMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
МатериалиОбластна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 г.

Национален център за териториално развитие

 

Стара Загора, 2014

Read more... 18-11-2015
Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.

Областен управител на област Видин

 

Видин, 2013

Read more... 18-11-2015
Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.

Областна администрация Ловеч

 

Ловеч, 2014

Read more... 18-11-2015
Регионални профили : показатели за развитие 2015

Изследването се отнася до социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. Фокусирано е върху осем категории: данъци и администрация, икономика, демография, социална среда, околна среда, инфраструктура, образование и здраве.

 

 

Институт за пазарна иконимика

 

София, 2015

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Статия на арх. Белин Моллов и урб. Здравко Петров, експерти по проекта, във в.

Арх. Белин МОЛЛОВ,
урб. Здравко ПЕТРОВ,
„Велдер Консулт” ООД

2015

 

Инвестиционната програма на Пловдив аргументира използването на 80 млн. лв за обновяване на пространства и функции със значение за целия град, както и за формиране на цялостно обновени градски зони. ИП утвърждава логиката на „синергията” при взимането на управленски решения за публичните инвестиции и за разумното им съчетаване с частните инициативи. Инвестиционната програма не е важна като отделен документ, но е с ключова роля в многогодишния процес по
подготовка, планиране и управление на Пловдив във връзка с втория програмен период на ЕС в България.

Read more... 13-11-2015
Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 13-11-2015
Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

София, 2013

Read more... 25-03-2015
Регионални профили: Показатели за развитие

Институт за Пазарна Икономика

 

д-р Десислава Николова

д-р Александър Цветков

Петър Ганев

Явор Алексиев

Зорница Славова

 

2014

Read more... 23-03-2015
Регионални профили : Показатели за развитие 2014

Изследването се отнася до социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. Фокусирано е върху осем категории: данъци и администрация, икономика, демография, социална среда, околна среда, инфраструктура, образование и здраве.

 

Институт за пазарна иконимика

 

София, 2014

Read more... 17-11-2014