LEADERS’ PLATFORMS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
Статия на арх. Белин Моллов и урб. Здравко Петров, експерти по проекта, във в.

Арх. Белин МОЛЛОВ,
урб. Здравко ПЕТРОВ,
„Велдер Консулт” ООД

2015

 

Проекти от инвестиционната програма на Пловдив, 2014-2020(част 1).pdf

Проекти от инвестиционната програма на Пловдив, 2014-2020(част 2).pdf

 

 

 Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 г.

Национален център за териториално развитие

 

Стара Загора, 2014

Read more... 18-11-2015
Областна стратегия за развитие на област Видин за периода 2014-2020 г.

Областен управител на област Видин

 

Видин, 2013

Read more... 18-11-2015
Областна стратегия за развитие на област Ловеч за периода 2014-2020 г.

Областна администрация Ловеч

 

Ловеч, 2014

Read more... 18-11-2015
Регионални профили : показатели за развитие 2015

Изследването се отнася до социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. Фокусирано е върху осем категории: данъци и администрация, икономика, демография, социална среда, околна среда, инфраструктура, образование и здраве.

 

 

Институт за пазарна иконимика

 

София, 2015

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Североизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 17-11-2015
Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

 

София, 2013

Read more... 13-11-2015
Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Министерство на Регионалното Развитие на Република България

София, 2013

Read more... 25-03-2015
Регионални профили: Показатели за развитие

Институт за Пазарна Икономика

 

д-р Десислава Николова

д-р Александър Цветков

Петър Ганев

Явор Алексиев

Зорница Славова

 

2014

Read more... 23-03-2015
Регионални профили : Показатели за развитие 2014

Изследването се отнася до социално-икономическото състояние и развитие на областите в България. Фокусирано е върху осем категории: данъци и администрация, икономика, демография, социална среда, околна среда, инфраструктура, образование и здраве.

 

Институт за пазарна иконимика

 

София, 2014

Read more... 17-11-2014